Placering

Det är viktigt att logotypen placeras på ett konsekvent sätt i allt material som produceras för Helsingborgs stad.

När du använder logotypen, tänk på:

  • Logotypen placeras i nedre högra hörnet av satsytan.
  • Om en färgplatta används i materialet kan logotypen placeras i nedre högra hörnet av färgplattan.

Var i hörnet logotypen placeras styrs sedan av gridsystemet. Logotypen placeras med en spalts avstånd till ytterkanten. I en färgplatta placeras logotypen med en halv spalts avstånd från ytterkant av färgplattan. I en utfallande färgplatta placeras logotypen däremot med en spalts avstånd till ytterkanten, se nedan.

gridsystem_logoexempel_utfallandeFarg

På rollups och annat mässmaterial riskerar ibland en logotyp som placeras enligt ovan, i nedre högra hörnet, att inte synas. Då kan man istället placera den i övre högra hörnet. Alternativt kan man placera rubriken/texten samt logotypen i en färgruta som i sin tur placeras i ovankant.

Centrerad placering:
När logotypen används som avsändare på en tom baksida av en folder, broschyr, tidning eller bilaga kan logotypen placeras centrerad längst ner på sidan. Placeringen av logotypen ska vara en spalts avstånd från underkanten, vilket beräknas med hjälp av gridsystemet.

Läs mer om gridsystemet och hur spaltbredden räknas ut här

Placering av liggande logotyp

Helsingborgs liggande logotyp placeras i övre vänstra hörnet av satsytan då det gäller kontorstryck, presentationer och digitala miljöer. För skyltar och profilprodukter gäller en mer fri placering.