Layout

Det finns många olika sätt att skapa din layout på. Dessa schematiska bilder är ett sätt att arbeta med layout, utforska gärna för att skapa dina egna.

Titta gärna igenom våra exempelbilder med olika designförslag.

  • Använd gärna färgplattor för att skapa en dynamisk layout.
  • Linjera logotypen mot något element i layouten, exempelvis typografi eller färgplatta.
  • Om två färgplattor används bör logotypen placeras centrerat i skärningspunkten mellan fälten.
  • Logotypen kan placeras fritt på en bild eller färgplatta.