Profilprodukter

För att tillsammans skapa ett starkt och gemensamt uttryck för Helsingborgs stad ska även profilprodukter bidra till detta.

Här kan du läsa om vilka riktlinjer som gäller vid framtagning och beställning av bildekor, flaggor eller profilprodukter.