Exempel och inspiration

Här hittar du kommunikationsmaterial som redan är producerat, stort som smått. Låt dig inspireras av vad andra har gjort.

Vi vill gärna att du skickar in ditt färdiga material till oss så att vi kan lägga upp det i varumärkesmanualen: varumarke@helsingborg.se

Vi har utgått ifrån följande kriterier när vi kikat på exempel och inspiration:

Val av färg

När vi använder färgband i kombination med andra färgkomponenter i en enhet är det viktigt att dessa också ingår i färgbandets skala. Vi använder t ex färgband som går i rött/orange tillsammans med en röd rubrik eller platta.

Ett visst färgband bör också väljas med utgångspunkt från vilka färger som dominerar i en fotografisk bild. Om vi t ex använder en bild av en person som har en blå tröja på sig rekommenderar vi att färgbandet med den blå färgskalan används. Om en bild domineras av gula höstlöv rekommenderar vi att bandet med röd/orange färgskalan används.

Hur vi INTE ska använda färgbanden

• Vi använder inte färgband i en färgskala som kontrasterar mot rubrik eller ram i en annan färgskala.
• Vi använder inte färgband som står i stark kontrast till färgerna i bild.
• Undvik att använda färgbandet på långsmala enheter/färgplattor där respektive färgfält då blir kvadratiskt.