Vårt varumärke

Vår varumärkesplattform är framtagen för att beskriva det som gör oss unika i Helsingborg. Den berättar på vilket sätt och med vilka konkreta redskap vi ska bli den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag.