Vårt varumärke

Här hittar du varför vi väljer att jobba aktivt med Helsingborgs stads varumärke. Du kan även läsa mer om vår varumärkesplattform och varumärkeshierarki.