Vår kommunikation

Helsingborgs stads varumärke och varumärkesplattform aktiveras och efterlevs i det vi gör och i det vi säger. Genom hur vi kommunicerar kan vi skapa känsla, igenkänning, driv, mod, nya relationer eller bättre förståelse. I våra val av budskap och i hur vi presenterar dem förstärker vi valda delar i varumärkesplattformen och därmed hur vi framstår som organisation.

I varumärkesplattformens ställningstaganden och tematik finns inspiration och riktning för din kommunikation. Oftast använder vi inte formuleringarna ordagrant utan låter dess andemening speglas genom det sammanhang vi verkar i och anpassas efter situation och syfte.

I vision och målbild finns övergripande ambition att följa och bidra till, i positionering och löfte finns värden som gemenskap, hopp och framåtanda, i vår personlighet finns karaktärsdrag som mod, nyfikenhet, tillgänglighet och handlingskraft.

Tonalitet

Även genom vårt tilltal och vår tonalitet kan vi förstärka kopplingen till varumärkesplattformen och vilka vi vill vara. Vi använder ett personligt tilltal och ett ledigt språk som är enkelt att förstå. Vi är människor som kommunicerar med andra människor, och varken mottagare eller avsändare ska framstå som en odefinierbar grupp.

Vårt tilltal är inkluderande, tolerant och vi strävar aktivt efter att skapa jämlik kommunikation. Vi jobbar för att leverera på vårt löfte att ”här är fanimej allt möjligt” och strävar därför efter att våra budskap ska vara positiva och bejakande.

Vi har även krav på oss att vara tillgängliga och tydliga. På intranätet kan du läsa om stadens arbete med klarspråk.