Vår kommunikation

Två huvudingredienser i vår kommunikation är vilja och handling. I Helsingborg finns 138 000 olika viljor, alla lika viktiga och alla lika värda uppmuntran att genomföras. Vår uppgift som organisation är att vara lyhörda och fånga upp dessa viljor. Och att göra allt vi kan, när vi kan, för att dessa viljor ska kunna bli verklighet. Vi når vår vision Helsingborg 2035 med hjälp av och tillsammans med dessa viljor.

Människan i centrum

parI vårt kommunikationskoncept står alltid människor i centrum. Det är människors viljor och handlingar som förflyttar oss mot vår vision och därför självklart att dessa ska komma till uttryck, oavsett vilken förvaltning eller bolag som är avsändare. Vår kommunikation är ett uttryck för en vilja att göra något, vilja att erbjuda något, vilja att förändra något, vilja att glädja, vilja att ge omvårdnad, vilja att utbilda osv. Vår kommunikation är också alltid svaret på någon av våra målgruppers viljor. Som den serviceorganisation vi är, finansierad av stadens invånare, har vi endast legitimitet i det vi gör om det springer ur minst en invånares vilja.

Delaktighet, jämlikhet och driv

Vilja och handling är alltid ett uttryck för delaktighet, jämlikhet och driv framåt. När vi till exempel i vår storytelling #jagvillhbg kommunicerar genom människor och invånare i Helsingborg berättar de om sin vilja: att göra sig hörd, att förbättra, att bidra, att glädja, att dela och att inspirera. Det är aldrig ett uttryck för elitism, egoism och bakåtsträvande.

Här under vår kommunikation kan du läsa mer om hur vi vill driva förändring med storytelling och hur vi tillsammans kan skapa en personlig och inkluderande kommunikation.