Jämlik kommunikation

I vår kommunikation är vi noggranna med att inte omedvetet förstärka ojämlika eller stigmatiserade roller, baserade på kön, etniskt ursprung, religion eller sexuell läggning. Vi ser till att vår kommunikation är öppen, positiv och inkluderande för alla som kommer i kontakt med den. Vi ser det som en viktig uppgift att verka för tolerans och öppenhet i samhället och föregår med gott exempel i alla lägen. Det gäller både hur vi i text och visuellt kommunicerar.

Exempel på jämlik kommunikation

jamlik_dos

Exempel på ojämlik kommunikation
jamlik_donts

Bilder från Region Värmlands skrift Schyst! Ta gärna inspiration från skriften.