Samverkan

Helsingborgs stad är delaktig i två olika regionala samarbeten, Familjen Helsingborg och Greater Copenhagen. När det är relevant eller på något vis gagnar den aktuella verksamheten kan vi använda oss av något av dessa varumärken i kommunikationen.

Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg består av 11 kommuner i nordvästra Skåne. Det gemensamma varumärket används i både intern och extern marknadsföring. Principen för användandet bygger på frivillighet och nytta. Det används som avsändare i syfte att stimulera näringslivsetablering, turism och inflyttning, men även när vi exempelvis samarbetar internt med HR-utveckling, satsning på elbilar eller samhällsorientering för nyanlända. Det vill säga i frågor som gynnar vår region och våra kommuner. För utförlig information om Familjen Helsingborg, läs mer här.

Utgångspunkten för samarbetet i nordvästra Skåne är vår gemensamma vision om att vi ska upplevas som en sammanhängande region. Målet är att uppnå skalfördelar och högre effektivitet genom att stimulera och utveckla:

 • Infrastruktur
 • Näringsliv
 • Lärande
 • Öppenhet och inkludering
 • Miljö

Här kan du ladda ner Familjen Helsingborgs logotyp och läsa mer om grafiskt användande.

Greater Copenhagen

Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation, som bildades 2015, för tillväxt och utveckling i Öresundsregionen och dess 4,4 miljoner invånare i Sydsverige och Själland och utgör Nordens största arbetsmarknadsregion. Medlemmarna är Region Skåne, Region Halland, Region Hovedstaden, Region Sjælland och samtliga 85 kommuner. Förutom det politiska samarbetet är Greater Copenhagen även ett internationellt varumärke, som används för att kommunicera en dynamisk gränsregion med över fyra miljoner invånare och en rad styrkeområden. Läs mer om Greater Copenhagen på deras webbplats.

Greater Copenhagens varumärke ska användas i de fall det skänker mening. En typisk situation är vid internationell kommunikation, när vi i Helsingborgs stad försöker att nå en av nedanstående målgrupper:

 • Internationella företag, som kan vara intresserade av lösningar från Helsingborgs stad eller att slå sig ned i kommunen.
 • Utländska delegationer från företag och universitet.
 • Organisationer som besöker Helsingborgs stad.
 • När Helsingborgs stads kommunalråd eller tjänstemän besöker utländska samarbetsstäder och deltar i konferenser eller är på studieresor i utlandet.
 • Möten, konferenser och sammankomster inom landet, där det kan vara gynnsamt att marknadsföra samarbetet.
 • Vid kommunikation med t.ex. lokala utbildningsinstitut och företag för att indirekt visa att vi tar attraherandet av investeringar och tillväxtskapande på allvar.
 • Turism- och destinationsutveckling.