Vår varumärkesplattform

Vår varumärkesplattform består av olika delar som ska hjälpa oss att bygga ett starkare varumärke och samtidigt konkretisera vår vision Helsingborg 2035 genom kommunikation. Vår plattform tar utgångspunkt i Helsingborg 2035 – riktningen för det vi vill berätta. Den definierar hur vi vill positionera oss i förhållande till andra städer och innehåller vårt löfte;  det alla som kommer i kontakt med oss ska uppleva.

Läs mer om Helsingborgs vision Helsingborg 2035. Delarna i stadens varumärkesplattform är:

Vision

Vår vision är vårt långsiktiga mål och beskriver vilken sorts stad Helsingborg ska vara att leva och verka i 2035. Allt vi gör och säger syftar till att ta oss mot det målet.

Vår vision Helsingborg 2035: Helsingborg ska vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag.

Positionering

Att ta en position betyder att vi ockuperar en plats i våra målgruppernas medvetande – att de associerar oss med något specifikt och avgränsbart. En position består av en tydlig kategoribeskrivning; vilken sorts organisation du är, och en tydlig särprägel; vad som gör dig speciell i din kategori.

Vår positionering: Staden för dig som vill något

Löfte

Vårt löfte definierar vad var och en som kommer i kontakt med oss har rätt att förvänta sig. Vad vi alla ska göra vårt yttersta för att alltid leverera.

Vårt löfte: Här är [fanimej] allt möjligt.

Kommunikation

I vår kommunikation konkretiserar och exemplifierar vi vårt löfte i olika kommunikationsenheter. Kommunikationens uppgift är att skapa en förväntan hos våra målgrupper – rätt förväntan – på vad vi kommer att leverera i vårt beteende. Man brukar säga att det är bra att ”överleverera” en aning, men inte alltför mycket. Vad som händer då är att vi till slut har skapat en orealistisk bild av vad vi kan leverera och gör målgrupperna besvikna. Så dynamiken kommunikation/beteende är bara att lova i kommunikation det vi vet att vi kan leverera i beteende.

Beteende

Vårt beteende spelar en otroligt viktig roll i arbetet med att bygga ett starkt varumärke där vår organisation upplevs på det sätt vi önskar. Vikten av allas vår roll i detta arbete kan inte överskattas. Vi behöver alla hålla oss uppdaterade om vår externa kommunikation till målgrupperna, då det är de löften vi kommunicerar där vi alla ska leverera. Till vår hjälp har vi vår medarbetar- och ledarpolicy (Vårt medarbetarskap och Vårt ledarskap) som vägleder oss i vårt dagliga arbete. Vi genomför symbolhandlingar såsom Regnbågspromenaden, Pridefestivalen och Flytta stolen efter solen för att visa att vi levererar vårt löfte.

Upplevelse

Slutligen ger summan av vår kommunikation och vårt beteende våra målgrupper en upplevelse. Kärnan i denna upplevelse ska för alla våra målgrupper vara att i Helsingborg – där är [fanimej] allt möjligt!