Vår varumärkesplattform

Vår varumärkesplattform består av olika delar som ska hjälpa oss att bygga ett starkare varumärke och samtidigt konkretisera vår vision Helsingborg 2035 genom kommunikation. Vår plattform tar utgångspunkt i vår målbild och vision – riktningen för det vi vill berätta. Den definierar hur vi vill positionera oss i förhållande till andra städer och innehåller vårt löfte;  det alla som kommer i kontakt med oss ska uppleva

Vision

Vår vision är vårt långsiktiga mål och beskriver vilken sorts stad Helsingborg ska vara att leva och verka i 2035. Allt vi gör och säger syftar till att ta oss mot det målet.

Vision Helsingborg 2035 säger att Helsingborg år 2035 ska vara en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad för både människor och företag. Staden ska vara spännande, attraktiv och hållbar. Läs mer om Helsingborgs vision Helsingborg 2035.

Målbild

Vår gemensamma målbild är en hållplats på resan mot Helsingborg 2035. Målbilden hjälper oss att hålla rätt riktning och skapa engagemang för nästa steg på vägen.

Tillsammans gör vi Helsingborg till en av de bästa städerna att leva och verka i år 2027.
Vi når målet med hjälp av samspel och innovation.

Positionering

Vem vi är och hur vi kommunicerar och agerar, i relation till andra städer och världen.

Staden där innovation är för alla

I Helsingborg använder vi innovation för att skapa framtidens stad. Innovation är en självklar del av vem vi är och vad som driver staden framåt. Det är lätt för alla att delta i innovationsarbetet. Och i slutändan vill vi göra nytta för våra medmänniskor.

Löfte

Vad människor kan förvänta sig när de möter oss, och vad vi lovar att leva upp till.

I Helsingborg är fanimej allt möjligt

Med ett öppet sinne ser vi möjligheten i alla situationer. Vi vet att allt är möjligt om vi lägger manken till. Vi ser till att få saker gjorda.

Personlighet

Drivkrafterna bakom vår kommunikation och vårt agerande, som guidar oss till att leva vårt löfte.

I Helsingborg…

…är vi innovativa och öppna för att lära nytt.
…är vi tillgängliga och enkla att ha att göra med.
…vågar vi göra saker lite annorlunda.
…får vi saker gjorda.