Vår varumärkeshierarki

Vi jobbar idag med tre nivåer i vår varumärkeshierarki. De är modervarumärket, egen symbol och dottervarumärken.

Modervarumärket
Utgångspunkten och grundregeln är att all kommunikation från Helsingborgs stad ska vara i linje med varumärkesplattformen och använda stadens logotyp som avsändare.

HBG_Vaumarkeshierarki0

Egen symbol
Ibland är det nödvändigt att visuellt samla ett budskap eller en företeelse. Det kan gälla för vissa evenemang, återkommande kampanjer eller projekt som av externa skäl vinner på att visuellt lyftas, som tex DrottningH men även för att paketera ett omfattande erbjudande som Helsingborgs stads skolor. Denna typ av profilering görs som tillägg till den visuella identiteten i varumärkesplattformen och i form av en egen symbol. Skapandet av symbol görs i externt marknadsföringssyfte.

Den egna symbolen ersätter aldrig logotypen och placeras och utformas så att den inte förväxlas med att vara en separat avsändare. Profilering med egen symbol får endast göras när det utgör en faktisk framgångsfaktor i framförallt extern kommunikationen. Det krävs ett godkännande från varumärkesansvarig både avseende etablering och utformningen av en egen symbol.

HBG_Vaumarkeshierarki1

Dottervarumärken
Hit hör stadens bolag samt stadens kulturinstitutioner. Dessa dottervarumärken kommunicerar med sina egna visuella identiteter och markerar istället tillhörigheten och samhörigheten med staden med hjälp av ett sigill som särskilt är framtaget för att markera släktskapet. Sigillet är förbehållet att användas av de dottervarumärken som har beviljats kommunicera med fristående visuell identitet. Dotterbolagen använder sigillet i Helsingborg men även på andra marknader om det stärker deras erbjudande. Det krävs ett godkännande från kommunikationsdirektören både avseende etablering och utformningen av en nytt dottervarumärke.

HBG_Vaumarkeshierarki2