Vår varumärkeshierarki

Vi jobbar idag med tre nivåer i vår varumärkeshierarki. De är modervarumärket, egen symbol och dottervarumärken.

Modervarumärket

Utgångspunkten och grundregeln är att all kommunikation från Helsingborgs stad ska vara i linje med varumärkesplattformen och använda stadens logotyp som avsändare.

Egen symbol

Ibland är det nödvändigt att visuellt samla ett budskap eller en företeelse. Det kan gälla för vissa evenemang, återkommande kampanjer eller projekt som av externa skäl vinner på att visuellt lyftas, men även för att paketera ett omfattande erbjudande. Denna typ av profilering görs som tillägg till den visuella identiteten i varumärkesplattformen och i form av en egen symbol. Skapandet av symbol görs i externt marknadsföringssyfte.

Den egna symbolen ersätter aldrig logotypen och placeras och utformas så att den inte förväxlas med att vara en separat avsändare. Profilering med egen symbol får endast göras när det utgör en faktisk framgångsfaktor i framförallt extern kommunikationen. Det krävs ett godkännande från kommunikationsdirektören både avseende etablering och utformning av en ny symbol. Kontakta oss via: kommunikation@helsingborg.se

Dottervarumärken

Hit hör stadens kulturinstitutioner. Dessa dottervarumärken kommunicerar med sina egna visuella identiteter och markerar istället tillhörigheten och samhörigheten med staden med hjälp av ett sigill som särskilt är framtaget för att markera släktskapet. Sigillet är förbehållet att användas av de dottervarumärken som har beviljats kommunicera med fristående visuell identitet. Det krävs ett godkännande från kommunikationsdirektören både avseende etablering och utformning av en nytt dottervarumärke. Kontakta oss via: kommunikation@helsingborg.se