Tillgänglighet

Tillgänglig kommunikation handlar om att alla, oavsett funktionsvariation, ska kunna ta del av information.

Man räknar med att omkring 10-20 procent av befolkningen i västvärlden har någon form av funktionsnedsättning och så många som 13 procent av alla vuxna har svårt att läsa. När vi kommunicerar har vi ett ansvar att se till att funktionsnedsättningen inte blir ett onödigt stort hinder för att kunna ta del av vår information.

Det är inte bara personer med funktionsnedsättning som har nytta av ökad tillgänglighet. Omständigheter som hög ålder, stress eller nedsatt motorik efter en olycka påverkar hur snabbt eller enkelt vi kan ta till oss av information, och i vilken utsträckning vi förstår den. Yttre omständigheter som ljusförhållanden och bullriga miljöer likaså.

Här kommer lite tips för att säkerställa en så tillgänglig kommunikation som möjligt.

Typografi

Typsnitten vi använder har god läsbarhet, det är framför allt hur vi använder dem som spelar roll.

Ökad läsbarhet kan uppnås till exempel genom att använda en större textstorlek, använda ett tydligt radavstånd och att dela upp texten i fler stycken. Använd hellre regular och fet stil än kursiv och tunn stil som kan upplevas som svårläst.

Kontraster

Hur kontraster mellan färger upplevs och vilka kombinationer som är lämpligast är mycket individuellt. I Helsingborgs stads visuella uttryck är våra färger och kombinationerna av dem ett centralt element. När vi kombinerar färger ur paletten är det viktigt att se till att de tydligt kontrasterar mot varandra.

Av samma anledning kan det vara svårt att placera text på bilder. Om det ändå ska göras bör texten placeras på ett lugnt, enfärgat parti i bilden eller ovanpå en platta.

Exempel

Är du osäker på hur du ska arbeta med vår visuella identitet? Titta igenom våra exempelbilder med olika designförslag.

Källor och lästips