Kontorstryck

Helsingborgs stads kontorstryck är profilerande och identitetsstärkande. Därför har vi skapat ett gemensamt uttryck även för kontorstryck.

Anvisningar:

  • Tänk på att alltid använda samma färg på kuvertet som på brevpappret
  • Visitkorten finns i två varianter. Ett med vit framsida och färgad baksida och ett med framsida med färgband och vit baksida. Om man väljer den färgade baksidan finns det möjlighet att lägga till en kampanjtext här. Den ska i så fall stå i Roboto bold negativ(vit) text. Stäm av med varumärke@helsingborg.se innan ni använder kampanjtext på visitkorten
  • Om man behöver ett visitkort med engelska på en sida och svenska på en sida används alternativet med färgband på båda sidorna

Beställning

Kontorstryck beställs hos den beställningsansvariga på resp förvaltning. Ange vilka uppgifter, så som adress, telefonnummer, förvaltning mm, som ska stå på kontorstrycken vid beställning. Kontorstrycken finns tillgängliga hos tryckeriet.

Exempel

brevpapper_NY
Brevpapper

kuvertC4
Kuvert C4

anteckningsblock_NY
Anteckningsblock

korrespondenskort_NY
Korrespondenskort

adressetikett_NY
Adressetikett

visitkort_fargbg_text
Visitkort med färgade baksidor eller med alternativ text

visitkort_vitbg
Visitkort med vit baksida

HBG_Brevpapper_A4_Fargband
Brevpapper utan logotyp