Typografi

I tryckt material och på webben används Roboto som är ett Open source-typsnitt. Roboto används i vikterna Light, Regular, Medium, Bold och Black (Roboto Light används sparsamt). För Office-material används Arial i rubriker och Cambria i brödtexter.

Om du ska trycka långa texter går det också bra att använda Cambria i brödtexterna,  då den i sin karaktär är mer lättläst än Roboto. Men var noga med att ändå använda Roboto i rubriker och ingresser. Rubrikerna skrivs versal/gement.

Roboto 2014

Roboto 2014 är ett dynamiskt typsnitt som samtidigt är runt och vänligt i sina former. Bokstäverna får agera i sin naturliga bredd, vilket bidrar till ökad läsbarhet och dynamik.

Roboto 2014 laddar du ner här.

typografi

Arial

Arial är ett sans serif-typsnitt som har sitt ursprung i Helvetica men som justerats för att göra det mer lättläst och tydligt på skärmar till digitala enheter och i olika upplösningar. Arial ingår i standardinstallationen av operativsystemen Windows och iOS samt i Office-paketen och medför ingen kostnad att använda, vilket innebär att det är tillgängligt för alla.
Arial används som rubriktypsnitt i brevpapper och andra kommunikationsenheter som produceras i MS Office. I PowerPoint används Arial även i brödtexterna.

Cambria

Cambria är ett serif-typsnitt designat för att vara lättläst. Typsnittet fungerar även bra i tryckt form och mindre storlekar. Cambria ingår i standardinstallationen av operativsystemet Windows och i Office-paketen och medför ingen kostnad att använda, vilket innebär att det är tillgängligt för alla.
Cambria används som brödtexttypsnitt i brevpapper och andra kommunikationsenheter som produceras i MS Office, förutom PowerPoint där Arial används som både rubrik- och brödtypsnitt. I texttunga dokument, t ex manualer och årsredovisning etc går det bra att använda Cambria som är mer lättläst än Roboto. Roboto ska dock användas i rubriker och ingresser.