Typografi

Vi använder typsnittet Helsingborg Sans i kombination med Roboto. Helsingborg Sans är skapat specifikt för Helsingborgs stad. I tryckt material och på webben används Helsingborg Sans som typsnitt i rubriker och mellanrubriker.

Entrétavlan i Rådhuset.

Helsingborg Sans / Roboto

Helsingborg Sans är framtaget specifikt för Helsingborgs stad och är ritat för att vara ett modernt, varmt och funktionellt typsnitt. Särpräglande detaljer är inspirerade från en entrétavlan i Rådhuset som uppfördes 1923.

Rubriker skriver vi företrädesvis versalgement. Det finns ingen minsta tillåten storlek men Helsingborgs Sans används inte för brödtext.

Till brödtext använder vi Roboto som är ett Open source-typsnitt. Roboto används i samtliga vikter beroende på sammanhang.

Vid tillfälle när det inte är möjligt att använda dessa typsnitt använder vi Arial till rubriker och Cambria till brödtext.

De allra flesta datorer inom staden har Helsingborg Sans och Roboto installerat som standard men du kan också ladda ned dem här:

Helsingborgs stad äger typsnittet Helsingborg Sans och det används inte endast för att symbolisera staden som myndighet utan även av andra för att skapa stolthet och symbolisera stadens geografiska område.

Helsingborg Sans

Roboto

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/138/2023/01/roboto.png