Vår logotyp

Vårt stadsvapen har anor från 1400-talet och är en central del av vår logotyp. Logotypen är en kombination av stadsvapnet, ordet Helsingborg samt den kvadratiska plattan det är placerat på. Logotypen och sättet vi använder den på är grunden till vårt moderna och diversifierade uttryck. Stadsvapet refererar till historia och tradition och är en viktig del av logotypens uttryck.

Logotypen, typsnittet Helsingborg Sans, färgkombinationer och bilder är det som utgör vår visuella identitet. Logotypen är den enskilt viktigaste delen för att signalera vem som är avsändare.

Vår logotyp bygger på vårt stadsvapen med anor från 1400-talet. Bland annat därför har stadsvapnet ett särskilt skydd hos riksheraldikern. Här visas den variant på stadens logotyp som i de allra flesta sammanhang används.

Logotypen är skyddad och består av en kvadratisk platta med stadens vapen, vapensköld med tornkrona och texten Helsingborg i Bliss.

Genom att använda logotypen i enlighet med de riktlinjer som presenteras här underlättar vi för våra målgrupper att koppla våra budskap till oss som organisation.

Ladda ner våra logotyper här.