Vår logotyp

Även om det är de klara färgerna, ramarna och bilderna som bygger känslan och vår visuella identitet, så är logotypen avgörande för att betraktaren ska se vem det är som är avsändare.

Vår logotyp bygger på vårt stadsvapen med anor från 1400-talet. Bland annat därför har logotypen ett särskilt skydd hos riksheraldikern.

Nedan visas den variant på stadens logotyp som i de allra flesta sammanhang används. Logotypen är skyddad och består av stadens vapen, vapensköld med tornkrona och texten Helsingborg i Bliss.

Genom att använda logotypen i enlighet med de riktlinjer som presenteras här underlättar vi för våra målgrupper att koppla våra budskap till oss som organisation.

  • Endast de varianter som presenteras här får användas.
  • Logotypen får aldrig vara mindre än 15 mm i bredd. Observera att det gäller bredden på namnet Helsingborg.
  • Den nya vita reproduktionen av logotypen är framtagen för att fungera placerad på de klara färgplattorna och mörkare bilder och reproduceras tillsammans med vit text.

Här kan du ladda ner Helsingborgs stads logotyp.