Frizon

Frizonen är det minsta möjliga område runt logotypen som behöver vara rent och fritt från distraktioner för att logotypen ska framträda och komma till sin rätt. Innanför denna yta får inte text eller annan grafik placeras.

När du använder logotypen, tänk på:

  • Frizonen är minst 25% av logotypens bredd.
  • Frizonen är ett minimum; använd gärna större fri yta runt logotypen.

Logotypen får placeras ovanpå en bakgrundsbild så länge den framträder tydligt mot underlaget. Använd företrädesvis den vita logotypen om bakgrunden är mörk. Se exempel under logotypvarianter.

Räkneexempel 1: Till en annons med begränsat utrymme kanske du väljer den allra minsta möjliga logotypen med bredd 15 mm. Frizonen uppåt och inåt satsytan ska då vara minst 15 mm x 0,25 = 3,75 mm

Räkneexempel 2: Till en broschyr med större format väljer du en större logotyp exempelvis med bredden 18 mm samt en större fri yta, rekommenderat 60%, som ger den luft. Frizonen uppåt och inåt beräknas då enligt 18 mm x 0,6 = 10,8 mm

För liggande logotyp gäller också regeln om frizon. Läs mer här