Logotypvarianter

Logotypen finns i olika varianter. Vilken variant som ska användas beror på sammanhanget, det kan du läsa mer om under respektive beskrivning. Vi kallar dem för Logotyp A1, Logotyp A2, Logotyp B och Logotyp C. Ladda ner våra logotyper här.

Logotyp A1

Detta är vår primära logotyp och ska användas i de allra flesta sammanhang. Den har fri placering så länge frizonen respekteras. Det är dock en rekommendation att linjera den med typografi, detaljer i bild eller andra grafiska element. Välj en färg som skapar tydlig kontrast mot bakgrunden.

Logotyp A2

Det finns situationer där det är önskvärt att namnet Helsingborg framträder tydligt tillsammans med stadsvapnet. Det kan till exempel vara i digitala sammanhang, på kontorstryck, på vissa typer av skyltar eller i format som är långa och liggande. För dessa tillfällen har en liggande version av Helsingborgs logotyp tagits fram. Den ska inte användas som avsändare i annonser, broschyrer eller på affischer.

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/138/2023/01/a2-1.png

Logotyp B

Denna logotyp är för sammanhang då det inte gagnar kommunikationen att uppträda med den historiska och traditionsbundna tyngd som stadsvapnet signalerar, men där vi ändå vill behålla kopplingen till stadens identitet och varumärke. Det kan exempelvis vara i kommunikation kring Helsingborg som destination eller andra säljande sammanhang.

Rådfråga kommunikations- och marknadsavdelningen innan du använder den här varianten: kommunikation@helsingborg.se.

Logotyp C

Den svartröda logotypen kan användas i vissa sammanhang, exempelvis traditionella eller högtidliga. Den ska alltid användas mot en vit eller ljus bakgrund. Denna logotyp finns i både en liggande och stående version.

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/138/2023/01/c-1.png

Varianter av logotyp A1

Varianter av logotyp A2

Varianter av logotyp B

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/138/2023/01/hbg_logo_b_oversikt.png