Skyltar

Stadens visuella identitet ger många möjligheter för olika uttryck när det kommer till skyltning. Vi använder färger ut stadens palett och Helsingborg Sans, komplettera med Roboto om behovet finns.

Skyltprincip

Respektive förvaltning väljer själv om de vill hålla sig till ett specifikt färgschema för sin förvaltning. Se layoutprincip och exempelskyltar nedan. 

Fasadskyltning till stadens skolor

Vi arbetar med ett flexibelt system för fasadskyltning då förutsättningarna för respektive fasad är olika. 

Namn på verksamhet skrivs versalgement i Helsingborgs Sans Bold. Vi utgår från en gråskala och väljer nyans utifrån fasadens färg, vi använder inte färg här.

Här använder vi logotyp A i svart, vit eller grå, ladda ner logotyper här. Som utgångspunkt ska storleken vara 1,7 x versalhöjd, detta ska ses som en riktlinje och kan justeras vid behov.

Placering av logotyp i förhållande till typografi är fri men hittar gärna linjer om fasaden tillåter detta, se exempel på skisser nedan.