Bilder

Bilder ska väljas med hänsyn till konstnärlig höjd, teknisk kvalitet, jämlik kommunikation och förmåga att väcka känslor. Det är inte bara vad som avbildas som är avgörande, det är hur.

Bilderna ska fånga vilja, glädje, fokus, kreativitet, glädje och passion och väljas medvetet så att varje mottagare känner sig inkluderad – oavsett social bakgrund, etnicitet, religion, funktionshinder eller könsidentitet.

Bilder från Helsingborg

Våra bilder ska var tagna i Helsingborg, de ska ge en trovärdig bild av staden och vara situationer eller motiv som Helsingborgarna kan känna igen sig i.

Äkta

Vi undviker situationer som upplevs konstruerade. Vi söker trovärdiga situationer som stärker det budskap vi vill förmedla och undviker klichéer och bilder som upplevs arrangerade.

Människor

Vi föredrar bilder med människor, gärna i aktiva situationer snarare än poserande. Vi vill visa bilden av en växande stad och ett liv i rörelse.

Tips

  • Tänk på att inte ha för många element i bilden. Det skapar en tydlighet i kommunikationen
    och gör det enklare att använda för layout.
  • Människor eller objekt i någon form av rörelse eller aktivitet är ett bra sätt att skapa
    nyfikenhet hos mottagaren.
  • Använd gärna bilder med stora fält och lugna bakgrunder om de ska användas som
    omslags- eller headerbilder.