Bilder

Bilder ska väljas med hänsyn till konstnärlig höjd, teknisk kvalitet, jämlik kommunikation och förmåga att väcka känslor. Det är inte bara vad som avbildas som är avgörande, det är hur.

Bilderna ska fånga vilja, glädje, fokus, kreativitet, glädje och passion och väljas medvetet så att varje mottagare känner sig inkluderad – oavsett social bakgrund, etnicitet, religion, funktionshinder,  könsidentitet och sexuell läggning.

Bildmanér

I vår kommunikation använder vi tre olika typer av bildmanér: Människor, Staden och Konceptuella bilder.

Människor

Bilder av människor ska fånga personernas energi. De berättar en historia; i sitt uttryck eller genom att vara mitt uppe i sin aktivitet. I bakgrunden får gärna en intressant miljö skönjas, men utan att stjäla uppmärksamhet från människan. Bildernas syfte är inte att visa upp stadens stoltheter i form av byggnader och institutioner. Människorna är stadens stolthet.

När du väljer bilder med människor, tänk på:

 • Naturligt ljus
 • Rörelse och dynamik
 • Huvudobjektet i fokus
 • Mångfald
 • Färgrikt
 • Kort skärpedjup
 • Naturliga ögonblicksbilder
 • Lugna bakgrunder

bildmaner_manniskor

Staden

Bilder på staden visar det oväntade eller det väntade på ett oväntat sätt. Havet, stranden, naturen, parker, gator och byggnader förmedlas med dramatik och dynamik.

När du väljer bilder som skildrar staden, tänk på:

 • Dramatiska vinklar
 • Färgrika bilder
 • Intressanta beskärningar
 • Detaljbilder

bildmaner_arkitektur

Konceptuella bilder

Konceptuella bilder som förstärker budskapet används som komplement. Dessa bilder är intressanta i något avseende, t ex vinkel, ljus, färg eller perspektiv.

När du väljer konceptuella bilder, tänk på:

 • Att visa det väntade på ett oväntat sätt
 • Inzoomning av intressanta detaljer
 • Färgrika bilder

bildmaner_koncept

Bildtonalitet vi inte ska använda:

bildmaner_donts

Här hittar du bilder

Vi har samlat bilder enligt maneret Helsingborgs stads mediebank.
Helsingborgs stads publika mediebank hittar du här
Behöver du inloggningsuppgifter? Maila till varumarke@helsingborg.se

Tänk på att inte alla bilder som ligger på Helsingborgs stads mediebank följer vår varumärkesmanual. Välj med omsorg enligt kriterierna ovan.

Samtycke och bildavtal

Tänk också på att inskaffa ett samtycke från de du fotograferar så att de är införstådda med hur bilden ska användas. Om ni fotograferar barn är det deras föräldrar som måste godkänna. Ska bilden endast användas i ett avgränsat sammanhang, exempelvis i sociala medier, så behöver du inte ta ett skriftligt samtycke.

Här kan du ladda ner stadens samtyckesavtal

Är det inte människor på bilderna arbetar vi med öppna licenser enligt Creative Commons på vårt bildmaterial. Det innebär att andra fritt kommer att kunna använda våra bilder så länge de hänvisar tillbaka till var bilderna kommer ifrån och upphovsmannen (fotografen) får erkännande. Detta är ett led i vår strävan att arbeta som en öppen och transparent organisation. Tänk på att klargöra för fotograferna att det är denna upphovsrätt och avtalsform som gäller.