Bilder

Just nu tar vi fram nya bildmanér och beräknar vara klara i slutet av mars 2023. Här är några saker att tänka på så länge.

Bilder ska väljas med hänsyn till konstnärlig höjd, teknisk kvalitet, jämlik kommunikation och förmåga att väcka känslor. Det är inte bara vad som avbildas som är avgörande, det är hur.

Bilderna ska fånga vilja, glädje, fokus, kreativitet, glädje och passion och väljas medvetet så att varje mottagare känner sig inkluderad – oavsett social bakgrund, etnicitet, religion, funktionshinder eller könsidentitet.