Färg

Vår färgpalett speglar stadens energi och mångfald och möjliggör såväl ett dynamiskt och kontrastrikt uttryck som ett mer sobert och lugnt.

För att kunna skapa olika uttryck mot alla våra målgrupper samtidigt som vi säkrar en snabb grafisk igenkänning har vi en färgpalett bestående av 15 färger. Färgerna Vitsippa. Bris, Sommar, Rhododendron, och kuling går bra att tona, övriga färger tonar vi inte utan ska vara i 100%.

Färgpalett

Namn, PMS-, CMYK-, RGB- och Hex kod.

Exempel på kombinationer

Det finns ett stort antal möjliga sätt att kombinera våra färger. Grundregeln är att maximalt använda 3 av färgerna per enhet. Denna regel kan frångås om det finns goda skäl för det. Här är några exempel på kombinationer men utforska gärna och hitta dina egna favoriter.

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/138/2023/01/colour_kombo.png

Kombinationer att undvika

Här kan du se ett antal kombinationer som inte är tillåtna på grund av att de skär sig när de står mot varandra. När du arbetar med typografi och färger är det viktigt att du säkrar god läsbarhet genom att använda kombinationer som skapar tydlig kontrast. Du kan läsa mer om detta på sidan om tillgänglighet.