Färg och färgtema

För att skapa snabb grafisk igenkänning har en distinkt färgpalett med fyra grundfärger (Röd PMS 485, Lila PMS 2425, Blå PMS 7460 och Grön PMS 2294) utvecklats. Färgerna är klara med hög intensitet för att spegla energin och mångfalden i staden.

Till varje grundfärg finns fyra olika nyanser som tillsammans utgör ett färgtema och möjliggör en dynamisk grafisk komposition utifrån bildval.

Våra grundfärger med tillhörande färgtema:

fargband

När du använder färgerna, tänk på att…

  • Färgtema väljs fritt utifrån sammanhang och vad som ska förmedlas.
  • Inom en enhet används endast ett färgtema. Dvs man blandar inte den röda, lila, blå och gröna färgskalan.
  • Färgerna förekommer i all print- och digital kommunikation och är inte specifikt verksamhetsdedikerade.
  • Toningar av färgerna förekommer inte.
  • Färgordningen i bandet får ej ändras.
  • Färgbandet får ej dupliceras i följd.
  • För ändamål där fler variationer än fem behövs, såsom t.ex. diagram, används företrädelsevis olika mönsterställningar av samma färg.
  • Färgplattor kan läggas med opacitet, t ex över en bild. Men tänk på läsbarhet på texten!
  • För att förtydliga eller lyfta upp något speciellt kan också runda plattor användas att lägga text i.

Nedan ser du våra färger med CMYK-, PMS coated-, PMS uncoated-, RGB- och HEX-koder definierade.

Under Exempel och inspiration kan du se hur färgerna används i vår kommunikation.