Typsnitt

De allra flesta datorer inom staden har Helsingborg Sans och Roboto installerat som standard men du kan också ladda ned dem här.

Läs mer om våra typsnitt här.

Helsingborgs stad äger typsnittet Helsingborg Sans och det används inte endast för att symbolisera staden som myndighet utan även av andra för att skapa stolthet och symbolisera stadens geografiska område.