Dokumentmallar (Word)

Här har vi samlat Office-mallar för vår vardagliga kommunikation. Typsnitten som vi jobbar med i Word är Arial för rubriker och Cambria för brödtexter.

Mallar med logotyp A1
Dessa mallar för utskrift och  digitalt bruk. Instruktion: när du öppnar mallen har den en logotypfärg vald som standard. För att ändra klickar du på ”Infoga” > ”Sidhuvud” > välj färg i listan. Förtryckta brevpapper som tillhör denna mall kommer finnas tillgängliga den 30/3.

Mallar med logotyp C
Dessa mallar är samma som tidigare och används i de sammanhang som beskrivs under logotypvarianter eller så länge det finns förtryckta brevpapper på lager.


Logotyp A1
Dokumentmallar


Logotyp C
Dokumentmallar_2rubriknivaer

Dokumentmallar_4rubriknivaer