Dokumentmallar

Här har vi samlat Office-mallar för vår vardagliga kommunikation. Typsnitten som vi jobbar med i Office är Arial för rubriker och Cambria för brödtexter. Diplommallarna och de dokumentmallar utan logotyp är tänkt att skrivas ut på förtryckt brevpapper med färgband.

Blanketter

Om du ska skapa en ny blankett så gäller samma uppställning på dessa som för dokumentmallar.

  • Typsnitt som används är Arial för rubriker och Cambria för brödtext.
  • På första sidan ska liggande logotyp ligga i övre vänstra hörnet, på efterföljande sidor läggs stående logotyp i nedre högra hörnet.
  • Avsändaren läggs i nederkant på första sidan enligt dokumentmallarna.

Vi fyller på med fler mallar efterhand som behov uppstår. Något du saknar? Maila till varumarke@helsingborg.se

Dokumentmallar_2rubriknivaer

Dokumentmallar_4rubriknivaer

Diplommallar