Word-mallar

Här har vi samlat brev- och dokumentmallar för vår vardagliga kommunikation. Det finns även en mer layoutad mall för rapporter, den finns i 3 olika färgteman.


Brev- och dokumentmallar med logotyp A1
Dessa mallar för utskrift och  digitalt bruk. Instruktion: när du öppnar mallen har den en logotypfärg vald som standard. För att ändra klickar du på ”Infoga” > ”Sidhuvud” > välj färg i listan. Det finns brev- och dokumentmallar med två och fyra rubriknivåer.

Logotyp A1
Brev- och dokumentmallar 2 och 4 rubriknivåer


Brev- och dokumentmallar med logotyp C
Dessa mallar är samma som tidigare och används i de sammanhang som beskrivs under logotypvarianter eller så länge det finns förtryckta brevpapper på lager.

Logotyp C
Brev- och dokumentmallar_2 rubriknivaer

Brev- och dokumentmallar_4 rubriknivaer


Rapportmallar
Rapportmallar i tre olika färgteman, Pålsjö, Vintersund samt sol. Instruktioner för användande ligger i mallen.
Rapportmallar