Word-mallar

Här har vi samlat brev- och dokumentmallar för vår vardagliga kommunikation. På grund av det öppna filformatet arbetar vi endast med Arial som är ett systemtypsnitt i mallarna.

Mallar med logotyp A1
Dessa mallar för utskrift och  digitalt bruk. Instruktion: när du öppnar mallen har den en logotypfärg vald som standard. För att ändra klickar du på ”Infoga” > ”Sidhuvud” > välj färg i listan. Det finns brev- och dokumentmallar med två och fyra rubriknivåer. Förtryckta brevpapper som tillhör denna mall kommer finnas tillgängliga den 30/3.

Mallar med logotyp C
Dessa mallar är samma som tidigare och används i de sammanhang som beskrivs under logotypvarianter eller så länge det finns förtryckta brevpapper på lager.


Logotyp A1
Brev- och dokumentmallar 2 och 4 rubriknivåer


Logotyp C
Brev- och dokumentmallar_2 rubriknivaer

Brev- och dokumentmallar_4 rubriknivaer