Powerpoint

Vi använder ofta PowerPoint-presentationer inom Helsingborgs stad för att informera om vår verksamhet. Det är viktigt att presentationer är tydliga och att vi använder en gemensam och konsekvent layout.

Att tänka på när du skapar en presentation:

  • Visa inte för mycket information på varje sida.
  • Undvik versaler då det minskar läsbarheten.
  • Var sparsam med understrykningar och kursiveringar.
  • Avsluta gärna med en sida som sammanfattar hela presentationen.

Powerpoint mall

Powerpoint med instruktioner och exempel