Filmgrafik

Här hittar du filer som hjälper dig att använda grafik och animation i film.

Grafikfil (photoshop)

Använd denna fil som utgångspunkt till dina projekt, anpassa plattort och storlek på typsnitt på det passar ditt projekt. Här kan du ladda ner en Photoshop-fil med Filmgrafik

Logotyp

Animerad logotyp i olika färgkombinationer. (.mov ). 

Outro

Animerad avslutnings-sekvens i olika färgkombinationer (.mov).  Se exempelbild nedan.

Outro med plats för text

Animerad avslutnings-sekvens i olika färgkombinationer med plats för text (.mov ).  Se exempelbild nedan ör placering av text.