Email-signatur

För att skapa din email-signatur laddar nu ner wordfilen nedan och följer instruktionerna.

Email-signatur (word)

Steg 1: Ladda ner wordfilen på din dator.

Steg 2: Öppna word-filen. Håll markören över signaturen och klicka för att välja alla element i signaturen.

Steg 3: Kopiera (Ctrl + C)

Steg 4: Öppna Outlook

Steg 5. Klicka på Arkiv > Alternativ > E-post > Signaturer.

Steg 6. Klicka på den signatur du vill redigera och gör sedan ändringarna i rutan Redigera signatur.

Steg 7. När du är klar klickar du på Spara > OK.

Så gör du om du vill ha en bild i signaturen

Det finns ett antal bilder med meddelande som du kan lägga till underst som en del av mejlsignaturen.

Börja med spara den bild du vill ha på din dator. Högerklicka med musen på bilden och välj spara bild som. Klistra in bilden längst ner i  i signaturen.