Varumärkesplattform

Det här är Helsingborgs stads varumärkesplattform. Här hittar du som jobbar i och med Helsingborgs stad det mesta du behöver för att bidra till vårt gemensamma varumärkesbyggande. Plattformens syfte är både att ge en förståelse för hur vi tillsammans vill bygga stadens varumärke och att tillhandahålla de verktyg som du behöver för att lyckas.

Vår varumärkesplattform består av olika delar som ska hjälpa oss att bygga ett starkare varumärke och samtidigt konkretisera visionen Helsingborg 2035 genom kommunikation. Varumärkesplattformen är tänkt att ge riktlinjer för hur vi ska agera och kommunicera i Helsingborgs stads namn. Hoppas den underlättar och inspirerar dig i ditt arbete.

Innehåll justeras och fylls på efterhand. Har du frågor eller åsikter om vårt varumärkesarbete eller den här plattformens olika delar, tveka inte att höra av dig till