Bollplanksservice

För att vi tillsammans ska lyckas skapa ett starkt och gemensamt uttryck i allt vi kommunicerar erbjuds en bollplanksservice.

I korthet funkar bollplanksservicen så här:

  • Förvaltningarnas kommunikatörer mailar in material som produceras, gärna i ett tidigt skede. Dessa skisser och utkast mailas till kommunikation@helsingborg.se.
  • Vi återkommer så fort som möjligt.

Denna service gör att det som produceras blir mer korrekt och bidrar till att konsekvent skapa ett starkt och gemensamt uttryck. Vi hittar också tillsammans det som måste förtydligas här i varumärkesmanualen och får även uppslag på vad som behöver kompletteras. De färdiga produktionerna läggs dessutom upp som exempel och inspiration.

Ska man då verkligen skicka allt?

Hellre för mycket än för litet. För effekten av att alla bidrar är att vi får ett snabbare och kraftfullare genomslag av vår varumärkesplattform.

Inspiration via exempel

För att kunna inspireras av varandra behöver vi fylla på med många goda exempel här. Maila därför in dina färdiga enheter till oss.

Har du frågor eller åsikter om vårt varumärkesarbete eller den här plattformens olika delar, hör av dig till kommunikation@helsingborg.se