Sigillet visar samhörighet

Dottervarumärkens starka identiteter ska självklart bevaras och utvecklas. Sigillet visar samhörighet med Helsingborgs stad.

Det finns under Helsingborgs stad en handfull dottervarumärken vars fristående logotyper och identiteter under flera års kommunikation  fyllts med betydande värden. Hit hör stadens bolag samt stadens kulturinstitutioner. Dessa dottervarumärken kommunicerar med sina egna visuella identiteter och markerar istället tillhörighet och samhörighet med staden med hjälp av ett sigill som särskilt är framtaget för att just markera släktskap. Sigillet är förbehållet att användas av de dottervarumärken som har beviljats kommunicera med fristående visuell identitet.

Här hittar du mer om hur du arbetar med sigillet.

Och vill du veta mer om Helsingborgs stads varumärkeshierarki i stort så kollar du här.

Har du frågor eller synpunkter? Maila till varumarke@helsingborg.se