Frågor & Svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring varumärkesplattformens visuella delar.

1. Kan man använda en gråskala av färgbandet?
Nej, inom Helsingborgs stads kommunikation arbetar vi med färgerna som finns här: Färg och färgtema. Färgerna är framtagna för att spegla energin och mångfalden i staden. En grå färgskala kan inte göra det jobbet. En gråskala kan dock användas om man av t ex trycktekniska skäl behöver ha en brödtext i grått eller man behöver dela upp avsnitt med en smal linje i grått.

2. Används alltid negativ text i en färgplatta?
En rubrik i en färgplatta ska alltid vara negativ (vit) och vi rekommenderar att även ha övrig texten i färgplattan negativ. Ibland kan läsbarheten bli försämrad med negativ text, då bör man välja en annan färg på färgplattan eller titta på en alternativ layoutlösning, t ex text i bild eller text mot vit bakgrund.

3. Kan ramar och färgband användas i dokument som skapas i word och hur gör man då?
I Word och andra Officeprogram fungerar det inte att jobba med ramar, färgplattor och färgband. Risken är stor att det blir fel och kommer att se märkligt ut. När man skapar dokument i Word används därför färdigtryckta brevpapper eller dokumentmallarna som finns att ladda ner här på sidan.

4. Hur stor ska ramen runt en persons ansikte vara i förhållande till färgplattan?
Det finns ingen regel med exakta mått för ramen eftersom den är beroende av hur bilden ser ut (alla bilder är olika). Tänk dock på att ramen ska vara lika stor eller större än färgplattan och att ramen och färgplattan samspelar så att inget av dem tar överhand.

5. Måste man ha färgad text mot vit bakgrund?
Tumregeln är att rubriken skrivs i en av färgerna som används i färgbandet eller ramen. Mindre mängder text skrivs i färg medan större mängder löptext ofta passar bäst i svart, p.g.a. läsbarheten. Varje enhet bör alltså utformas så att uppmärksamhet och läsbarhet optimeras.

6. Kan jag placera text i färgbandet?
Nej, färgbandet ska hållas fritt från både texter, illustrationer, symboler mm.

7. Vi skulle behöva jobba med ett effekttypsnitt. Kan vi själva välja något typsnitt vi tycker passar?
Nej, i Helsingborgs stads varumärkesmanual använder vi typsnittet Roboto. Läs mer här:
Typografi. För att skapa effekter och extra synlighet används istället färger, bilder och ramar.

8. Vi har inga bilder som följer plattformen eller passar det vi vill kommunicera.
Testa en grafisklösning istället. Placera färgbandet i vänsterkanten mot en färgad bakgrund.