Kom igång med layouten!

Här hittar du sex snabba tips på hur du enkelt kommer igång med layouten till en ny kommunikationsenhet för Helsingborgs stad.

  1. Val av färg. Det finns fyra grundfärger med tillhörande färgband. Utgångspunkten i val av färg är den dominerande färgen i eventuell bild. Färgbandets färgskala hålls i alla komponenter, platta, ram och text.
  2. Placering av färgband, färgplatta och eventuellt ram. Det finns oftast fler än ett sätt att utforma en enhet och ändå hålla sig inom den visuella identiteten. Tänk igenom noga vilken utformning passar formatet och syftet bäst? Är det exempelvis en bildlösning eller en grafisk lösning?
  3. Gridsystemet. Räkna ut färgbandets bredd med hjälp av gridsystemet enligt formeln under avsnittet grafisk konstruktion. Måttet används till färgbandsbredd, placering av text och logotyp.
  4. Typografi. Roboto används i tryckt material och på webben. För långa brödtexter används Cambria, men använd alltid Roboto i rubriker och ingresser. För Office-material används Arial i rubriker och Cambria i brödtext. Använd Roboto light sparsamt. Jobba med tydlig hierarki, till exempel med hjälp av storlek, vikt och/eller färg.
  5. Bildval. Vi använder tre olika typer av bildmanér; människor, staden och konceptuella bilder. Vid bildval tänk på dynamik, naturliga ögonblicksbilder, oväntade kompositioner, naturligt ljus och färgrikedom. Fundera lite extra på bildvalet, kan bilden beskäras på ett intressantare sätt?
  6. Titta på exempel på hemsidan! Under exempel och inspiration läggs kontinuerligt upp exempel på producerade enheter som du kan få tips och inspiration från.

Under rubriken Vår visuella identitet finns mer utförlig beskrivning av alla delar.