Webb

Det som syns på skärmen ska såklart följa samma riktlinjer som den övriga kommunikationen. Men det finns några viktiga skillnader, till exempel när det gäller färgerna i vår grafiska profil.

En viktig sak att tänka på när man visar saker på en skärm är tillgängligheten. Innehållet måste vara användbart för alla användare. Vi följer W3C:s riktlinjer för tillgänglighet för att våra webbplatser ska vara tillgängliga för en bred skara människor med olika typer av funktionsnedsättningar såsom synnedsättningar, hörselnedsättning, inlärningssvårigheter, kognitiva funktionsnedsättningar, begränsad rörlighet, talsvårigheter, ljuskänslighet och kombinationer av dessa.

Helsingborgstemat

Den tekniska plattformen i WordPress som intranätet och stadens externa webbplatser görs i, kallar vi Helsingborgstemat (eller Municipio). Temat är ett helt eget men öppet WordPress-tema. Läs mer om Helsingborgstemat.

Stilguide

Vi använder en stilguide där det står hur våra webbplatser ska vara för att följa stadens varumärke. Där beskrivs till exempel hur stort radavstånd vi ska ha och vilka färger och typsnitt vi ska använda. Om man använder stilguiden så blir innehållet tillgänglighetsanpassat.

I stilguiden finns kodrader som beskriver grundutseendet på stadens webbplatser och dessa kan utvecklare kopiera och använda sig av. De behöver alltså inte uppfinna hjulet på nytt varje gång de ska göra en ny webbplats. Här finns hela stilguiden och information om hur du använder den.

Stadsvapnet

Helsingborgs liggande logotyp används i sidhuvudet på webbplatsen. Logotypen ska ligga uppe till vänster och ha mycket luft omkring sig (det kallas frizon). Du kan se hur det ska se ut på startsidan helsingborg.se. Stadsvapnet länkas alltid till startsidan på helsingborg.se.

I sidfoten använder vi Helsingborgs stads stående och vita logotyp. Om en av våra webbplatser ska använda en egen symbol får denna ligga uppe till vänster, men då ska stadsvapnet istället ligga till höger i sidfoten. Här kan du ladda ner de olika varianterna av stadsvapnet.

Färger på webben

Vi har fyra färgteman och ett färgband som du kan läsa om här. Eventuell text på en färgad bakgrundsplatta ska vara vit. Men vissa färger och färgkombinationer ger för låg kontrast och gör texten svårläst. Använd inte en tonad bottenplatta ovanpå en platta för att framhäva texten, utan välj en färg som fungerar.

Här kan du se vilka färger som fungerar med vit text (de överkryssade färgerna ska du alltså inte använda som bakgrundsplatta för vit text):

RGB 247, 166, 0
HEX f7a600

RGB 211, 80, 152
HEX d35098

RGB 77, 180, 231
HEX 4db4e7

RGB 175, 202, 5
HEX afca05

RGB 203, 0, 80
HEX cb0050

RGB 113, 32, 130
HEX 712082

RGB 0, 105, 180
HEX 0069b4

RGB 17, 166, 54
HEX 11a636

RGB 236, 103, 1
HEX ec6701

RGB 168, 76, 152
HEX a84c98

RGB 91, 161, 216
HEX 5ba1d8

RGB 160, 200, 85
HEX a0c855

RGB 174, 11, 5
HEX ae0b05

RGB 123, 7, 94
HEX 7b075e

RGB 0, 92, 134
HEX 005c86

RGB 80, 129, 27
HEX 50811b

RGB 227, 0, 15
HEX e3000f

RGB 166, 19, 128
HEX a61380

RGB 0, 149, 219
HEX 0095db

RGB 118, 184, 40
HEX 76b828

Domännamn och webbadresser (url)

Url (eller webbadress) är den adress som besökaren använder för att komma till en webbplats. Webbadressen till Helsingborgs stads webbplats är http://www.helsingborgsstad.website.

När du vill ha en egen sajt, kampanjsajt, får den ett unikt domännamn som också blir sajtens webbadress. Domännamnet ska vara xxxx.helsingborgsstad.website i de flesta fall, det är bara i undantagsfall som man ska ha en egen domän på en sida, till exempel www.gksidan.se.

Du beställer en egen domän genom webbredaktionen.