Skyltar

Skyltar finns på flera ställen i vår stad. Vi använder olika skyltar beroende på syftet med skylten. För att skyltarna ska följa stadens varumärkesprofil har vi tagit fram riktlinjer för hur stadens skyltar ska utformas.

När en skylt ska tas fram är det viktigt att tänka igenom syftet med skylten. Vad ska skylten förmedla, vem är målgruppen och i vilken situation befinner sig den som ska läsa skylten. Tänk också på tonaliteten i texten. Läs mer här

Grundregeln när en skylt ska utformas är alltid att utgå från stadens typsnitt, färger och regler för logotypen. Logotypen kompletteras med en avsändare i form av kontaktinformation och/eller relevant hemsidesadress.

För skyltar med dottervarumärke eller egen symbol kan material och placeringar anpassas efter t ex byggnad eller syfte. Är du osäker på hur det bör se ut, maila till varumarke@helsingborg.se

Vi har delat in stadens skyltar i olika kategorier:

Informationsskyltar

Informationsskyltar kan utformas på två olika sätt. Vit bakgrund och färgband när informationen ska vara snabb och tydlig. Färgad bakgrund när mottagaren av informationen har lite mer tid att läsa. Bilder och kartor kan läggas till.

Skyltar_Information

Områdesskyltar

Områdesskyltarna finns i två varianter. En med mörkgrå bakgrund till parker/ idrottsområden och en med vit bakgrund till strandområden. Områdets namn skrivs i stadens färger. Pictogrammen kommer att bytas ut mot stadsgemensamma pictogram när dessa är klara.

Skyltar_omrade_NY

Trafikinformation

Till trafikinformation används alltid svart text på vit bakgrund eftersom läsbarheten måste vara mycket hög. Vi använder aldrig färgband på trafikskyltar då skyltarna ofta består av två eller tre moduler och delarna återanvänds till nya skyltar.

Samarbeten med externa parter hanteras enligt manualen. Läs mer här

Skyltar_Trafik

Anslag

Till anslag används stadens färger och färgband. Antingen vit bakgrund med färgband eller en färgad bakgrund med negativ text.

Skyltar_Anslag

Tillfällig kommunikation

Vid tillfällig kommunikation, t ex vid ombyggnationer används färgband, färgplattor och negativ text helt enligt manualen.

Skyltar_tillfallig

Skyltar vid konstverk, byggnader och historiska platser

Till permanenta skyltar som berättar om konstverk, byggnader och historiska platser används svart text och svart logotyp på en rostfri platta. Dessa skyltar är neutralt utformade för att inte visuellt konkurrera med konstverket eller byggnaden.

Skyltar_Konst

När du skriver ut skyltar med färgband så tänk på att det inte blir en vit ram runt om skylten. Det löser man genom att antingen skriva ut på ett tryckeri eller skära ut enheten efter utskrift.