Övrigt

Nedan visas ett urval av profilprodukter för inspiration.

T-shirt

En profilerande t-shirt är ett kul och bra sätt att kommunicera på. Följ våra riktlinjer när du ska ta fram en t-shirt. Det gör att vi tillsammans skapar ett starkt och gemensamt uttryck.

HBG_Profilprodukter_tillweb_tshirt1

Välj ut en t-shirt i rött, lila, blått eller grönt färgschema. Välj sedan en av varianterna på tryck som passar för ändamålet.

Logotyp
Logotypen placeras centrerat på tröjans vänstra arm, bredden är 35 mm. På en färgad t-shirt används alltid vit logotyp.

Färgband
Välj ut det färgband som passar ihop med ditt val av färg på t-shirt. Är din tröja t ex lila använder du det lila färgbandet. Färgbandets färg följer alltså alltid den valda tröjfärgen. Det finns tre olika längder på färgbandet att välja mellan (se nedan). Till dessa standardlängder har vi redan tagit fram schabloner, vilket håller kostnaderna nere till skillnad från om vi gör olika färgband varje gång nya tröjor ska göras.

Längre ner på sidan ser du några alternativ på placering av färgband och text.

Det finns några olika alternativ för placeringar av färgbandet:
• Till vänster om texten på bröstet
• Till vänster om texten på ryggen
• Centrerat på ryggen
• Längs vänster framsidan från bröstbenet och nedåt

Tänk på att:
Välj en av placeringarna ovan och placera bara färgbandet på en av tröjans sidor, bak- eller framsida. Placera alltid färgbandet lodrätt.

Text/Budskap
T-shirtens budskap skrivs i vit (negativ) text. Enstaka ord eller tecken kan skrivas i någon av färgbandets färger.

Använd i första hand Roboto bold eller black till text.

Ange endast avsändande enhet/förvaltning när det är relevant att redovisa detta. Tänk utifrån mottagaren av budskapet för att avgöra om avsändande förvaltning/enhet är relevant eller inte.

HBG_Profilprodukter_tillweb_tshirt2
Exempel på skissade tröjor med de olika färgbandsalternativen, textplacering och färgval.

HBG_Tshirt_dekor
Färgbandet finns i tre olika längder.

Keps

Val av keps
Välj ut en keps i rött, lila, blått eller grönt färgschema. Välj sedan en av varianterna på tryck som passar för ditt ändamål. Tänk på att till en röd keps så används det röda färgbandet, till blå keps det blåa färgbandet osv.

Keps med enbart logotyp
Vit logotyp centreras på kepsens framsida.

Keps med text och logotyp
Vid val av färgband följer bandets färg färgen på kepsen. Text och logotyp är vit. Vid text på framsidan placeras logotypen på kepsens baksida, vänster om spännet.

HBG_Profilprodukter_tillweb_kepsNY

Mugg

Val av mugg
Välj ut en mugg i rött, lila, blått eller grönt färgschema. Tänk på att färgen du väljer ska fungera ihop med alternativt färgband.

Tryck
På muggens ena sida placeras vit stående logotyp. Denna centreras på muggens höjd. På muggens andra sida placeras texten, t ex #jagvillhbg. Texten centreras på muggens höjd. Texten får inte vara bredare än 1/3 av muggens omkrets.

Mugg med annan form
Ibland kan en annan form vara ett bättre val, för denna sorts mugg gäller samma förhållningsregler.

Vit mugg
Här gäller samma som för muggar i färg förutom att logotypen används i färg med svart text.

HBG_Profilprodukter_tillweb_muggNY2

Pappåse

Val av påse
Välj ut en påse i rött, lila, blått eller grönt färgschema. Tänk på att färgen du väljer ska fungera ihop med alternativt färgband.

Påse med enbart logotyp
Använd stående vit logotyp. Logotypens bredd ska vara ca halva påsens bredd. Den placeras centrerat på påsen.

Påse med färgband, text och logotyp
Välj ut det färgband som passar bäst till ditt val av påse. Är din påse t ex lila använder du det lila färgbandet. Text och logotyp ska vara vit. Trycket centreras på påsens framsida.

HBG_Profilprodukter_tillweb_pappase

Tygpåse

Val av påse
Välj ut en påse i rött, lila, blått eller grönt färgschema. Välj sedan en av varianterna på tryck som passar för ditt ändamål.

Påse med logotyp
Använd en stående vit logotyp. Logotypens bredd ska vara ca 1/3 av påsens bredd. Den placeras centrerat på påsen.

Påse med färgband, text och logotyp
Välj ut det färgband som passar bäst till ditt val av påse. Är din påse t ex lila använder du det lila färgbandet. Trycket centreras på påsens framsida. Tänk på att ha minst 100 mm marginal till alla kanter.

Logotyp på vit/ljus påse
Om en vit eller ljus påse passar ändamålet bäst används original-logotypen för att logotypen ska synas tydligt. Placering och storlek följer riktlinjerna för de färgade påsarna.

Färgband, text och logotyp på vit/ljus påse
För att texten ska synas så bra som möjligt behöver den vara svart. Det samma gäller logotypen. Färgen på färgbandet ska passa sammanhanget påsen ska användas i. Placering och storlek följer riktlinjerna för de färgade påsarna.

HBG_Profilprodukter_tillweb_tygpase

Paraply

Val av paraply
Välj ett paraply i en färg som passar ihop med de fyra färgbanden, rött, lila, blått eller grönt.

Logotyp
Använd en stående vit logotyp. Beroende på ditt val av paraply placeras logotypen så att det alltid är minst en tom yta mellan varje text/logotyp. Logotypens bredd får inte vara mindre än 50 mm. Maxstorleken bör inte överskrida 1/3 av bredden längst ner på den del som den placeras på.

Text
Texten #jagvillhbg i vitt placeras enligt exempel.

Ljust eller vitt paraply
Om ett ljust eller vitt paraply passar ändamålet bäst används original-logotypen. Placering och storlek följer ovanstående riktlinjer.

HBG_Profilprodukter_tillweb_paraply

HBG_Profilprodukter_tillweb_paraply2

Penna

Val av penna
Välj någon av färgerna röd, lila, blå eller grön. Alla färger utom vit ska så långt som möjligt anpassas till färgbandens färger.

Färgad penna
Välj en liggande logotyp i vitt.

Vit penna
Välj en liggande original-logotyp.

HBG_Profilprodukter_tillweb_pennaNY

USB-minne

Val av USB-minne
Välj någon av färgerna röd, lila, blå eller grön. Välj sedan en av varianterna på tryck som passar ändamålet.

Logotyp
Välj i första hand en stående logotyp om det finns utrymme, annars används den liggande varianten. Är ytan där logotypen ska tryckas mörk eller i någon av färgbandens färger ska en vit logotyp användas. Om ytan är väldigt ljus eller vit används original-logotypen.

HBG_Profilprodukter_tillweb_usbminne2

Flaska

Val av flaska
Välj ut en flaska i rött, lila, blått eller grönt färgschema. Tänk på att färgen du väljer ska fungera ihop med alternativt färgband.

Tryck
På flaskans ena sida placeras Helsingborgs stående logotyp i vitt. Logotypen placeras i flaskans nedankant. På flaskans andra sida placeras texten, t ex #jagvillhbg. Texten centreras på flaskans tryckbara yta/höjd.

Flaska med annan form
Ibland kan en annan form vara ett bättre val, för denna sorts flaska gäller samma förhållningsregler.

Vit/genomskinlig flaska
Samma regler som för flaskor i färg gäller förutom att original-logotypen används.

HBG_Profilprodukter_tillweb_flaskaNY

Nyckelband

Nyckelbandet är 850mm långt och 20mm brett. Bandet trycks med samma tryck på båda sidor.

Variationer
Bandet har flertalet variationer för att kunna anpassas till olika användningsområden och verksamheter. Nyckelbandet kan ha någon av de fyra olika färgbandens färger; röd, grön, blå eller lila. Färger utanför varje färgband får inte användas.

Bandet kan utformas på tre olika sätt:
• enbart med logotyp
• logotyp + #jagvillhbg
• logotyp + valfri “jag vill…” text

Text
Om annan text än #jagvillhbg används måste denna hålla sig inom textramen. Textramen får inte ändras och storleken på texten ska alltid vara 25 pt i Roboto bold eller black. Texten utformas efter “Jag vill…” exempelvis kan det stå “Jag vill prata”.

HBG_Profilprodukter_tillweb_nyckelbandNY