Bilar

Vi strävar efter ett gemensamt uttryck för Helsingborgs stads bilar. Utgångspunkten är vita bilar med dekorelement bestående av en färgplatta, logotyp och färgband på båda sidor av bilen.

Färger och färgband

Vi använder alltid grundfärgerna till bilens färgplatta. Läs mer om grundfärgerna under Färg och färgtema.

Färgbandet placeras i färgplattans ytterkant som är närmast fordonets främre dörrar. Färgbandets bredd styrs inte av gridsystemet när det gäller bilar, utan anpassas efter vad som blir visuellt bäst. Tänk dock på att färgbandet inte får bli så brett att respektive färgfält i färgbandet blir kvadratiskt.

Logotyp

Vi använder den stående vita logotypen.

Placering av bildekor

Färgplattan placeras under dörrhandtagen med början strax framför framdörrens handtag. Färgplattan går hela vägen till bakdörrens slut. Logotypen placeras centrerad i färgplattan mitt på bakdörren. Färgplattans höjd ska utgöra ca 1/3 av dörrens höjd (plåtdelen). Se exempel nedan.

bildekor1
VW up med bildekor i rött.

Detta är önskad placering. Men eftersom alla bilmodeller är olika måste färgplattans storlek och placering samt logotypens placering anpassas till respektive bilmodell.

Varianter:

caddy_lila_gron

wwtransporter

Dekoren på VW Caddy och VW Transporter har fått ett lite annat utseende pga bilens utformning.