Presentationer

Vi använder ofta PowerPoint-presentationer inom Helsingborgs stad för att informera om vår verksamhet. Det är viktigt att presentationer är tydliga och att vi använder en gemensam och konsekvent layout.

Att tänka på när du skapar en presentation:

  • Börja gärna med en kort översikt om vad du ska prata om.
  • Visa inte för mycket information på varje sida.
  • Undvik versaler då det minskar läsbarheten.
  • Var sparsam med understrykningar och kursiveringar.
  • Avsluta gärna med en sida som sammanfattar hela presentationen.

Avsändare

På titelsidan ska det alltid framgå vem som är avsändare, vad presentationen handlar om och när den är gjord. På titelsidan används Helsingborgs liggande logotyp. På följande sidor placeras Helsingborgs stads logotyp i nedre högra hörnet.

Logotyp

På de färgade sidorna används vit  logotyp och på de vita PPT-sidorna används original-logotyp.

Typsnitt

I presentationer används typsnittet Arial både i rubriker och brödtext. Undantag kan göras om t ex presentationen skapas i andra program än PowerPoint, då Roboto kan användas.

Mall

Här hittar du stadens gemensamma Powerpoint-mall med tillhörande instruktion, du kan välja mellan standard-och widescreenformat. Var noga med att  följa instruktionen och dess olika steg för att skräddarsy din egen personliga mall. Använd ej funktionen ”Tema” i PowerPoint för att skapa nya sidor.

PPT mall med instruktion

PPT mall (widescreen) med instruktion

Snabbinstruktioner

1. Gå in i ”bildbakgrund” (Finns i huvudmenyn under Visa/Bakgrund).
2. Leta fram de huvudbilder som du ska använda (tex en färgade första sida och en vit följande sida med färgband). Anpassa sidhuvud/sidfot i dessa bilder så de passar din presentation.
3. När du har justerat sidorna du behöver går du tillbaka till ”Normal” (finns under rubriken Visa i huvudmenyn).
4. Hämta de nya justerade sidorna till din presentation under ”Ny bild” (finns i snabbmenyn). Här kan du t ex hämta en huvudsida och flera följande sidor.