Pictogram och illustrationer

Pictogram

Hur/när ska pictogram användas:
För att förstärka och förtydliga olika ämnen och budskap, men tänk in tillgänglighet och läsbarhet.

Helsingborg stads pictogram kännetecknas av:
• cirkel-formad, färgad platta med vitt pictogram
• cirkeln är alltid i Helsingborg stads färgpalett
• vitt pictogram mot en färgad bakgrund
• utan färgplatta mot vit bakgrund; då är pictogrammet i Helsingborg stads färgpalett
• alltid i 2D, inte i perspektiv/3D
• mjukare former/linjer, rundade kanter
• aldrig i opacitet (genomskinlighet)

HBG_pictogramsamling2

Exempel på pictogram i olika färgställningar

Här kan du ladda ner vektoriserade pictogram: HBG_Pictogram_Red.ai
Dessa är gjorda i Illustrator och kan bytas till passande färg från Helsingborgs stads färgpalett, men tänk in tillgänglighet och läsbarhet. Fler pictogram kan tas fram vid behov. Maila till varumarke@helsingborg.se

Informationsgrafik och kartor

Använd förslagsvis pictogram som grund till annan infografik för att hålla ihop Helsingborgs stads profil.

HBG_infografik

Exempel

Helsingborg stads kartor kännetecknas av:
• färgerna är alltid från Helsingborgs stads färgpalett
• mjukare former/linjer, rundade kanter

HBG_kartskiss

Exempel på karta


Illustrationer

Utgångspunkten är att det är fotografiska bilder som ska användas när man vill förmedla något. Men när det inte finns någon bild som passar ändamålet kan i undantagsfall en illustration användas, t ex när en process eller en instruktion behöver förtydligas.

Hur/när ska illustrationer användas:
• när fotografiskbild inte går att använda
• när något är svårt att fånga med en bild
• i film (när inte vanligt fotografi går att använda)
• för att förtydliga en process eller en instruktion
• illustrationen måste alltid ha ett syfte utifrån att förstärka t ex en känsla, en upplevelse eller händelse
• man kan med fördel utgå från pictogram som sätts ihop till en grund för illustrationen

Helsingborg stads illustrationer kännetecknas av:
• färgerna är alltid från Helsingborgs stads färgpalett
• mjuka linjer

HBG_illustrationsskiss
Exempel på illustration med pictogram som grund