Storlek, frizon liggande

Storlek

Den liggande logotypens grundstorlek är 13 mm i höjd (gäller sköldens höjd). Grundstorlek är den storlek logotypen har i eps-filen, vilken också är minsta tillåtna storlek för logotypen. Den får alltså inte skalas ner ytterligare. Tänk på att logotypens höjd- och breddförhållande är konstant och inte får förändras.

Placering

Helsingborgs liggande logotyp placeras i övre vänstra hörnet av satsytan då det gäller kontorstryck, presentationer och digitala miljöer. Endast vid redovisning av samarbetspartners placeras logotypen i nedre vänstra hörnet av satsytan, följt av en redovisning av partners. För skyltar, profilprodukter och fordon gäller en mer fri placering.

Frizon

Frizonen är det minsta möjliga område runt logotypen som behöver vara rent och fritt från distraktioner för att logotypen ska framträda och komma till sin rätt. Innanför denna yta får endast anvisad avsändareinformation eller tilläggsinformation för samarbetspartners placeras. Ingen annan text eller grafik får förekomma innanför frizonen.
Logotypen får inte heller placeras närmre ytterkant än spaltbredden (räknas ut enligt gridsystemet). Frizonen är 25 procent av den liggande logotypens höjd. Frizonen är ett minimum; använd gärna större fri yta runt logotypen.
Logotypen får placeras ovanpå en bakgrundsbild så länge den framträder tydligt mot underlaget.

I format C5/A5 och mindre, där ett färgband placerats längs vänster ytterkant, kan det behövas en frizon på minst 25 procent om logotypens vänstersida.