Avsändare

Avsändare

Helsingborgs stad producerar en mängd trycksaker. I de flesta fall räcker det att mottagaren får veta att Helsingborgs stad är avsändaren med hjälp av logotypen. I en del sammanhang är det dock viktigt att redovisa vem inom staden, till exempel förvaltning, enhet eller avdelning, som är avsändare.

Typsnitt avsändare

Förvaltning och enhet skrivs versal/gement i Roboto.
I dokument som skapas i Office (Word, PPT, Excel) används Arial.

Nivåer

När vi kommunicerar ska avsändarinformationen vara hierarkiskt rätt uppbyggd beroende på vem som kommunicerar inom organisationen och vem som är mottagare. Huvudregeln är att max två nivåer finnas med i avsändaren och generellt ska förvaltningsnamnet alltid stå först. Ibland är det dock mer relevant ur ett mottagarperspektiv att verksamheten som brukaren har kontakt med står först, till exempel i information från en skola eller det lokala biblioteket.

Exempel när en förvaltning kommunicerar:
Nivå 1: Kulturförvaltningen
Nivå 2: Helsingborgs Stadsbibliotek med områdesbibliotek

Exempel när en enhet kommunicerar med brukaren:
Nivå 1: Helsingborgs Stadsbibliotek
Nivå 2: Kulturförvaltningen

Avsändare med stående logotype

Avsändare med stående logotyp används till broschyrer, foldrar, annonser mm.
Avsändarinformationen (förvaltning/enhet och eventuell adress) står i svart eller negativt beroende på vilken logotyp som används. Avsändaren placeras i nedre vänsterkant och linjeras med logotypens bas.
HBG_Exempel_Avsandare_Staende_Logotyp

Avsändare med liggande logotyp

Avsändare med liggande logotyp används på brevpapper, kuvert, visitkort, informationsblad, pressmeddelande och titelsidor i presentationer. Den liggande logotypen bildar tillsammans med avsändarinformationen ett brevhuvud.

Adressuppgifter sätts i nedre vänstra hörnet av satsytan (med undantag från kuvert och visitkort).

Exempel på brevpapper och kuvert

Avsändare vid samarbeten

När vi samarbetar inom organisationen, exempelvis förvaltningar emellan, ska Helsingborgs stads stående logotyp användas och avsändarinformationen från de samarbetande parterna skrivas ut.
HBG_Exempel_Avsandare_Samarbetspartners

När vi samarbetar med extern part och då Helsingborgs stad är huvudavsändaren ska den stående logotypen användas och placeras i högerkant.

Samarbetspartners namn placeras i vänsterkant under texten:
I samarbete med:
Med stöd av:
Skrivs i versal-gement Roboto bold

I första hand skrivs samarbetspartners namn ut i text.

Vid frågor eller tveksamheter kontakta vm@helsingborg.se