Greater Copenhagen

I samarbetet Greater Copenhagen ingår 46 öst-danska och 33 skånska kommuner, liksom de tre regionerna Region Sjælland, Region Hovedstaden och Region Skåne. Det gemensamma varumärket ger företag, utbildningsinstitutioner, kommuner och regioner större genomslagskraft. Det gör det enklare att profilera metropolen, så fler internationella investerare, företag, studerande, besökare och turister väljer Greater Copenhagen istället för andra nordeuropeiska metropoler.
För utförlig information om Greater Copenhagen, läs mer här

Användande
Greater Copenhagens varumärke ska användas i de fall det skänker mening. En typisk situation är vid internationell kommunikation, när vi i Helsingborgs stad försöker att nå en av nedanstående målgrupper:

  • Internationella företag, som kan vara intresserade av lösningar från Helsingborgs stad eller att slå sig ned i kommunen.
  • Utländska delegationer från företag och universitet.
  • Organisationer som besöker Helsingborgs stad.
  • När Helsingborgs stads kommunalråd eller tjänstemän besöker utländska samarbetsstäder och är på konferenser eller studieresor i utlandet.
  • Möten, konferenser och sammankomster i landet, där det kan vara gynnsamt att marknadsföra samarbetet inom Greater Copenhagen.
  • Vid kommunikation med t.ex. lokala utbildningsinstitut och företag för att indirekt visa att vi tar attraherandet av investeringar och tillväxtskapande på allvar.
  • Turism- och destinationsutveckling.

När du använder logotyperna tillsammans, tänk på:

  • Helsingborgs stads logotyp placeras alltid till längst höger.
  • Storleksförhållandet mellan Helsingborgs stads logotyp och Greater Copenhagens logotyp är konstant och ska vara enligt den nedladdningsbara filen.
  • Det är även möjligt att använda en textbaserad variant för exempelvis e-post signatur, då använder vi raden ”Part of Greater Copenhagen”. Se exempel nedan

Här kan du ladda ner Helsingborgs stads logotyp i kombination med Greater Copenhagen.

Storleksförhållandet mellan Helsingborgs stads logotyp och Greater Copenhagens logotyp är konstant och ska vara enligt den nedladdningsbara filen.

hbg_gc_01

Greater Copenhagen placeras primärt intill Helsingborgs stads logotyp alternativt centrerat på enheten beroende på aktuell layout.

Textbaserad variant för e-post signatur, här använder vi raden ”Part of Greater Copenhagen”.