Gridsystemet

För att underlätta vårt arbete när vi tar fram kommunikationsmaterial så som annonser, omslag på foldrar och affischer har vi tagit fram ett designsystem, ett så kallat gridsystem. Rätt använd utgör gridden ett bra redskap för att skapa ett konsekvent uttryck som känns igen.
En grid är en två-dimensionell struktur bestående av ett antal vertikala och horisontella axlar som används för att strukturera upp innehåll i form av texter, bilder och rutor.

Användning av gridsystemet

Gridsystemet används för att räkna ut bredden av färgbanden i enheterna och för att räkna ut placering av logotypen. Gridsystemet används också för att styra textens placering i en färgplatta.
Grundregeln är att färgbandets bredd alltid är hälften av en spalts bredd.
gridsystem_logoexempel

Proportioner av färgband enligt gridsystemet

Färgbandet utgör en halv spalts bredd och placeras mot enhetens högerkant eller mot färgplattans ytterkant.
Fargbandets format

Placering av logotyp enligt gridsystemet

Logotypen placeras med en spalts avstånd till ytterkanten. I en färgplatta placeras logotypen med en halv spalts avstånd från ytterkant av färgplattan.

Placering av text i färgplatta enligt gridsystemet

Texten placeras med minst en halv spalts avstånd från ytterkant av färgplattan.

 

Här kan du hitta InDesignmallar med rätt placering av färgbandet enligt gridsystemet.