Collage

När Helsingborgs stad kommunicerar används i huvudsak en bild i taget för att förmedla en känsla eller symbolisera en aktivitet. I vissa sammanhang kan dock flera bilder behövas för att visa t ex olika verksamheter eller mångfald, då kan man göra ett collage.

Bildval och regler för färgband, färgplatta, logotypplacering mm. är de samma som för all annan kommunikation.

I ett collage..

  • Placeras texten i en färgplatta
  • Placeras färgbandet alltid i färgplattan
  • Används inga ramar runt bilderna
  • Finns flera bilder, minst 3
  • Bilderna i collaget går i samma färgton

HBG_Kollagetest_StodiHemmet_V2