Anvisningar ram

Därför använder vi ramar

bild1För att skapa igenkänning och förstärka vår kommunikation använder vi ramar på två olika sätt: dels i en bild tillsammans med en platta och dels runt enheter med vit bakgrund.

Ram i bild

Då vi använder en bild på en person kan vi välja att rama in hen med en ram. Genom att rama in personen visar vi att i Helsingborg är människorna viktiga. Här får de berätta sin historia om varför de vill leva, arbeta och verka i staden. Ramen kan innehålla mer än en person, men har alltid en tydlig huvudperson. Ramen kan aldrig användas för att rama in en sak, en byggnad, ett djur, en växt etc. Färgen på ramen ska vara samma färg som används till plattan. Ramens tjocklek ska alltid vara samma som bredden på färgbandet.

Ram runt en enhet

I de fall vi använder en vit bakgrund i t ex annonser, program, inbjudningar och informationsskyltar används en ram runt hela enheten. Genom att rama in en enhet med vit bakgrund så gör vi den tydligare. Färgen på ramen ska vara en av färgerna i det färgband som används och ska alltid vara samma färg som används i rubriken. Färgbandet är alltid utfallande både i ovankant och nedankant av enheten.

Ramens proportioner

Ramens proportioner följer vårt gridsystem. Läs mer om vårt gridsystem här

Bredden på ramen är lätt att räkna ut med nedanstående grundregler:

Ramens-formatanpassningsruta

Här kan du hitta InDesignmallar med ramar.