Anvisningar färgband/platta

Den grafiska utformningen av all vår kommunikation har framförallt två syften: Den ska hjälpa till att bygga vår visuellt unika identitet och den ska bidra till igenkänning av varumärket Helsingborgs stad. Den är kort sagt till för att profilera oss och särskilja oss från andra avsändare.

De färgband vi använder är särskilt viktiga visuella signaler i vår kommunikation och spelar därför en central roll i varje kommunikationsenhet vi tar fram, oavsett enhetens budskap, storlek, omfattning och spridning. Man kan säga att banden bidrar till att binda samman alla enheter i vår totala kommunikation.

Våra fyra färgband

För att skapa snabb grafisk igenkänning av vårt varumärke har vi utvecklat en distinkt färgpalett. Denna ligger till grund för färgkombinationerna i banden.

Färgerna är klara med hög intensitet för att spegla energin och mångfalden i staden. I varje färgband ingår fem färger. Dessa ger möjlighet att göra dynamiskt grafiska kompositioner utifrån bildval och den valda bildens färgskala.

Färgerna förekommer i all print- och digital kommunikation och är inte specifikt verksamhetsdedikerade. Toningar av färgerna förekommer inte.
VaraFyraFargband

Hur vi använder färgbanden

Hur vi använder och placerar färgbanden varierar något. Detta beror naturligtvis i första hand på hur en enhet ska utformas, t ex med eller utan fotografisk bild, och vilket format den har, t ex liggande eller stående.

Bandets placering:

  • Bandet kan placeras i yttre höger- eller vänsterkant i en platta inom enhetens yttre mått, exempelvis i en annons eller affisch med fotografisk bild som huvudkomponent.
  • Färgbandet kan också läggas i yttre vänsterkant på en enhet, exempelvis på framsidan av en broschyr eller folder.

Val av färg

När vi använder färgband i kombination med andra färgkomponenter i en enhet är det viktigt att dessa också ingår i färgbandets skala. Vi använder t ex färgband som går i rött/orange tillsammans med en röd rubrik eller platta.

Ett visst färgband bör också väljas med utgångspunkt från vilka färger som dominerar i en fotografisk bild. Om vi t ex använder en bild av en person som har en blå tröja på sig rekommenderar vi att färgbandet med den blå färgskalan används. Om en bild domineras av gula höstlöv rekommenderar vi att bandet med röd/orange färgskalan används.

Exempel på olika appliceringar

ex grafisk konstruktion

Färgbandens proportioner

Färgbandets storlek förhåller sig till vårt gridsystem. Mer om systemet går att läsa i kapitlet Gridsystem. Bredden på färgbandet är även lätt att räkna ut med nedanstående grundregler.
När färgbandet placeras i en färgplatta ska alltid det totala måttet på enheten styra bredden på färgbandet. Färgbandets bredd styr också spaltbredden i färgplattan respektive den eventuella ramens bredd.
Fargbandets format

Undantaget som bekräftar regeln:

Huvudreglerna för att beräkna måtten på ett färgband eller en ram är alltid utgångspunkten.
I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att frångå huvudreglerna. T ex om färgbandet blir för smalt för ett visst sammanhang (t ex profilprodukter) eller visst format. Eventuella avsteg görs alltid i samråd med kommunikationsdelningen via varumarke@helsingborg.se

Här kan du ladda ner en lathund och en videomanual för placering av färgband och logotyp.

Hur vi inte ska använda färgbanden

  • Vi använder inte färgband i en färgskala som kontrasterar mot rubrik eller ram i en annan färgskala.
  • Vi använder aldrig två färgband i samma enhet.
  • Vi använder inte färgband som står i stark kontrast till färgerna i bild.
  • Vi använder aldrig liggande färgband.
  • Undvik att använda färgbandet på långsmala enheter/färgplattor där respektive färgfält då blir kvadratiskt.

Exempel på appliceringar vi inte gör:

Här kan du hitta InDesignmallar med färgband.

Färgplattor

Vid användande av en färgplatta har den alltid en av färgerna från det färgband som används. För att förtydliga eller lyfta upp något speciellt kan också runda plattor användas att lägga text i. Ibland kan en solid färgplatta kännas för tung och då kan man lägga opacitet (genomskinlighet) i den istället. Men tänk på läsbarheten om det ska läggas text i plattan. Ju lägre opacitet desto mer genomskinlighet och vice versa.

  • Använd alltid en färg från det färgband som används.
  • Färgplattor kan läggas med opacitet t ex över en bild. Men tänk på läsbarhet på texten!

Nedan ser du exempel på opacitet på färgplatta med text och cirkel med text:

HBG_Naringsrikt (kopia)