Profilprodukter

Skolorna följer stadens regler för profilprodukter  och egen symbol.

Vad är en profilprodukt

Profilprodukter är produkter vi använder för att profilera och marknadsföra oss. Produkterna ska koppla samman varumärket med det som verksamheten gör. Det kan vara till exempel tryck på en tröja, en penna eller en väska.

För att vi tillsammans ska skapa ett starkt och gemensamt uttryck för Helsingborgs stads skolor ska även profilprodukterna bidra till detta.

Varje skola har egen färg och symbol

Varje valbar enhet inom skolorna har en egen färg och symbol. Om fler än en enhet ska profileras använder vi den gemensamma symbolen för Helsingborgs stads skolor.

I underrubrikerna här till vänster kan du läsa om vilka riktlinjer som gäller för att ta fram profilprodukter för skolorna.

Leverantör

Upphandlad leverantör av stadens profilprodukter är Staples Brandpartner.