Kontorstryck

Leverantör

Vår upphandlade leverantör av kontorstryck är Office Depot.

Varje enhet beställer själv sitt kontorstryck från stadens gemensamma webbportal http://www.webtoprint.se

Rektorer har fått login och lösen via e-post från kommunikation och marknad.

Visitkort

SFF_Visitkort_1o2-sid

Helsingborgs stads skolor använder stadens mall för visitkort.

Anvisningar

  • Visitkorten finns i två varianter. Ett med vit framsida och färgad baksida och ett med framsida med färgband och vit baksida. Om du väljer den färgade baksidan finns det möjlighet att lägga in skolans symbol i negativ.
  • Om du behöver ett visitkort med engelska på en sida och svenska på en sida använder du alternativet med färgband på båda sidorna

Kuvert

Kuvert för Helsingborgs stads skolor.