Kläder

Helsingborgs stads skolor följer stadens riktlinjer för profilkläder. Förutom Helsingborgs stads logotyp använder skolorna sin egen symbol.

Några riktlinjer kring placering av logotyp, symbol och budskap

Helsingborgs stads logotyp bör tryckas på vänster bröst eller centrerat på vänster ärm, bredden är 35 mm. På en färgad t-shirt använder vi alltid vit logotyp och på en vit t-shirt använder vi svart logotyp.

Skolans symbol bör tryckas på vänster bröst eller på ryggen. Storleken på bokstavsfyrkanten är 1,5 cm för mindre tryck (bröstet) och 3,5 cm vid större tryck (ryggen).

Text/Budskap kan tryckas på ryggen eller bröstet. Använd i första hand Typsnitt Roboto bold eller black till text. T-shirtens budskap skrivs i vit (negativ) text. Enstaka ord eller tecken kan skrivas i någon av färgbandets färger.

Förutom stadens profilfärger får skolorna använda svart till sina t-shirts.

Ange endast avsändande enhet/förvaltning när det är relevant att redovisa detta. Tänk utifrån mottagaren av budskapet för att avgöra om avsändande förvaltning/enhet är relevant eller inte.

Leverantörer

Upphandlad leverantör av stadens profilprodukter är Staples Brandpartner.

Upphandlad leverantör av arbetskläder är Felestad, 046-71 20 61.

Budskap på t-shirt, personal

Budskap med och utan färgrand, elev och personal.
SFF_Profiltroja1_HSS      SFF_Profiltroja2_HSS

Proportioner mellan färgrand och budskap.
SFF_profilelement-proportioner