Helsingborgs stads skolor

Helsingborgs stads skolor är våra drygt hundra kommunala förskolor, skolor och gymnasier. Det är verksamheter som har särskilt behov av att marknadsföra sig och har därför fått en egen symbol.

Helsingborgs stads skolor följer stadens riktlinjer för egen symbol.

Vi kommunicerar i tre nivåer:

1. Helsingborgs stad: Helsingborgs stads logotyp. Logotypen ska finnas som avsändare på all kommunikation från staden. När en skola lägger till sin symbol använder vi Helsingborgs stads logotyp i vitt eller svart.

2. Helsingborgs stads skolor: Den här symbolen använder vi när vi kommunicerar flera enheter.

3. Enhetens namn: Valbara enheter får egen symbol. Därför har varje skola egen symbol och färg. Fyrkanten + texten tillsammans skapar skolans symbol.

SFF_NallensFsk

MariaParkskolan_färg

SFF_Filbornaskolan