Egen symbol

Ibland är det nödvändigt att visuellt samla ett budskap eller en företeelse. Det kan gälla för vissa evenemang, återkommande kampanjer eller projekt som av externa skäl vinner på att visuellt lyftas, som tex DrottningH men även för att paketera ett omfattande erbjudande som Helsingborgs stads skolor. Denna typ av profilering görs som tillägg till den visuella identiteten i varumärkesplattformen och i form av en egen symbol. Skapandet av symbol görs i externt marknadsföringssyfte.

Den egna symbolen ersätter aldrig logotypen och placeras och utformas så att den inte förväxlas med att vara en separat avsändare. Profilering med egen symbol får endast göras när det utgör en faktisk framgångsfaktor i framförallt extern kommunikationen. En egen symbol ska aldrig ersätta Helsingborgs stad som avsändare. Det krävs ett godkännande från kommunikationsavdelningen både avseende etablering och utformningen av en egen symbol. Om du har frågor eller vill ansöka om en symbol – maila på varumarke@helsingborg.se

Hur definierar vi en egen symbol?

För att särskilja eller utmärka en viss verksamhet i staden kan man skapa ett grafiskt element som profilerar och representerar verksamheten ifråga. Det grafiska elementet kan vara en egen symbol, en illustration eller  ett märke . Exempel på verksamheter som har profilerat sig på sådant sätt är t ex Drottning H och Visit Helsingborgs Greeters. Fortsättningsvis refererar vi samtliga typer av särskiljande grafiska element till ”egen symbol”.

Utformning och riktlinjer vid profilering och skapande av en egen symbol

Den egna symbolen ska fungera väl tillsammans med Helsingborgs stads visuella identitet och bör utformas av en fackman.

Använda Helsingborgs stads färger och typsnitt för att:
• Signalera att kommunikationen är kopplad till Helsingborgs stad.
• Ska fungera tillsammans med annat material från staden.
• Skapa tydlig skillnad mellan kommunikation för en symbol och kommunikation för ett dottervarumärke (t ex Fredriksdal).

Typsnitt och färg
Helsingborgs stads typsnitt Roboto 2014 ska i första hand användas som typsnitt i den egna symbolen. Läs mer om typografin här.

Symbolens färg utgår från någon av färgbandens färger. Läs mer om färgerna här.

Placering
Den egna symbolen placeras i övre vänstra hörnet på satsytan. Stadens logotyp placeras i nedre högra hörnet enligt anvisningarna under Vår logotyp/Placering.

HBG_EgenSymbol_exempel3

Helsingborgs stads logotyp
Helsingborgs stads logotyp ska finnas på all kommunikation enligt anvisningarna under Vår logotyp. Tillsammans med symbolen används primärt vit logotyp och sekundärt svart. Original-logotypen ska inte används i samband med symboler. Logotypen ska ha minimumbredden 15 mm.

Avsändare
Vid egen profilering är det viktigt att tänka på att det framgår tydligt att det är Helsingborgs stad som kommunicerar och som står som huvudavsändare. Därför ska avsändare, avsändarinformation och eventuella samarbetspartners se likadana ut som för samtliga av stadens verksamheter. Hur den konstrueras kan du läsa mer om under fliken Vår logotyp/Avsändare.

Frizon
För att undvika otydlighet av vem som är huvudavsändare, bör egna symboler inte placeras för nära Helsingborg stads logotyp. Använd en frizon där satsytan delas upp i fyra delar och satsytans nedre fjärdedel reserveras för stadens logotyp med eventuell avsändarinformation.

HBG_EgenSymbol_exempel2

Kontorstryck
På kontorstryck sätts den egna symbolen i övre vänstra hörnet på satsytan. Helsingborg stads logotyp placeras då i nedre högra hörnet enligt anvisningarna för Vår logotyp/placering.

På visitkort används endast visitkortets baksida för profilering.

HBG_EgenSymbol_exempel1

Presentation/Powerpoint
I presentationer sätts den egna symbolen i övre vänstra hörnet på satsytan. Helsingborg stads logotyp placeras då i nedre högra hörnet enligt anvisningarna för Placering.

HBG_EgenSymbol_exempel4

Skyltar
På skyltar placeras den egna symbolen centrerat på satsytan. Helsingborg stads logotyp placeras i nedre högra hörnet.

HBG_EgenSymbol_exempel_skyltar

Flaggor
På flaggor placeras den egna symbolen centrerad i mitten på ytan. Finns det möjlighet att visa fler än en flagga samtidigt kan flaggan med egen symbol med fördel användas tillsammans med någon av Helsingborgs stads flaggor. Den egna symbolen används vit mot färgad bakgrund alternativt i färg mot vit bakgrund tillsammans med färgband.

HBG_EgenSymbol_exempel_flaggor1

Finns det bara möjlighet att visa en flagga placeras den egna symbolen centrerad i mitten på ytan och Helsingborgs stads logotyp i nedre högra hörnet.

HBG_EgenSymbol_exempel_flaggor2

Under Exempel och inspiration/Egen symbol kan du se hur symboler används i vår kommunikation.