Diagram och tabeller

Det kan vara till stor hjälp att använda diagram och tabeller när man behöver redovisa data på ett enkelt och överskådligt sätt. Att vi har ett gemensamt sätt att formge våra diagram på bidrar till att skapa enhetlighet. Välj den typ av diagram som passar informationen bäst och eftersträva att hålla dem enkla i sin utformning. Det är informationen som ska framhävas, inte diagrammet. Läs mer om val av typsnitt här

Här är några saker du ska tänka på för att det ska bli både enhetligt och ändamålsenligt. 

  • Håll dig ALLTID till en av våra fyra färgpaletter i ett och samma diagram.
  • Om inte antalet färger i en och samma palett räcker till, kan du välja mellan att i första hand mönstra, alternativt tona.
  • Toningar är tillåtna då diagrammet är så litet att mönstringarna riskerar att bli svåra att urskilja. Toningar kan också användas om du behöver låta till exemepl en stapel betonas (genom att vara starkare i sin färgmättnad/se exempel) .
  • Toningar görs stegvis i 20%, 40%, 60%, 80% och 100%. Se till att det är tillräckligt stor skillnad mellan nyanserna om de ligger i samma diagram.
  • Arbeta aktivt och medvetet i dina färgval!  Till exempel genom att använda den starkaste färgen i den del av diagrammet som du vill betona. Se exempel.
  • I tabeller får toningar användas om färgens originalvärde finns inne i samma tabell. Detta för att bibehålla ingenkänningen i färgpaletten.

Ex på mönstrade och tonade cirkeldiagram:

Ex på olika diagramsorter:


Ex på tabeller:

HBG_Exempel_hemsidan_tabell