Tonalitet i text

SBF0226301Vår kommunikation är inkluderande, tolerant och skildrar mångfalden i Helsingborg. Den adresserar och visar människor från olika länder, kulturer och sociala miljöer, och gör ingen skillnad på människor utifrån religion, etnicitet, funktionsnedsättning, kön eller sexuell läggning. Vi strävar aktivt efter att skapa jämlik kommunikation.

Vi använder alltid ett personligt tilltal i vår kommunikation. Det är vi på Helsingborgs stad som personer som talar till andra personer. Vi använder ett ledigt språk som är enkelt att ta till sig och förstå.

Riktlinjen är att vi alltid riktar vårt budskap till en person, inte en grupp. När mottagaren läser vår kommunikation ska den kännas helt relevant för just hen, inte som att den talar med en odefinierbar större grupp.

Vi kan använda Du i rubriker och anslag när vi kommunicerar och försöker alltid hitta en vinkel på vårt budskap som är värdefullt för mottagaren. Exempelvis: Du vill ha en roligare fritid. Vi undviker att skriva eller säga vi. Exempelvis: Vi vill ge dig en roligare fritid.

Vi jobbar för att leverera på vårt löfte att ”här är fanimej allt möjligt”. Det beyder att den känslan också måste avspeglas i vårt sätt att uttrycka oss. Vi eftersträvar därför att våra budskap så långt det är möjligt ska vara positiva och bejakande. Uttryck hellre vad man får göra än vad man inte får göra.

Vi har även krav på oss att vara tillgängliga och tydliga. Till din hjälp har du våra klarspråksregler.