Storytelling

En stads själ och framtid består och definieras av dess invånare. Staden som organisation är inget självändamål, utan har sin legitimitet i att den bistår sina invånare och ger dem möjligheter till ett bra, värdigt och meningsfullt liv. Inom stadens organisation är detta ständigt närvarande; på vilket sätt kan vi vara ett bollplank och en möjliggörare för människor i staden som siktar mot att uppfylla sina viljor och idéer? En central del i att bygga vårt varumärke blir därför att med verkliga berättelser bevisa vårt löfte – att i Helsingborg är [fanimej] allt möjligt. En viktig motor i detta arbete är vår storytelling, där vi låter människor i staden berätta om sina viljor och hur de blev till verklighet i Helsingborg. Genom att använda oss av vittnesmål där våra målgrupper själva intygar vårt löfte – att i Helsingborg är det möjligt för dem att gå från vilja till handling – kommunicerar vi på ett trovärdigt sätt att vi lever upp till det vi lovar. Våra målgrupper behöver inte lita på oss, de kan lita på varandra.

Över tid och med hjälp av våra potentiella 138 000 varumärkesambassadörer i Helsingborg och 10 000 varumärkesambassadörer inom vår egen organisation fyller vi storytellingen med en massa spännande innehåll. På samma sätt inkluderar vi även besökare och näringsliv.

Storytellingen kan och kommer att genomföras på olika sätt. Huvudparten kommer dock att genomföras under #jagvillhbg.